Główna > Wiki > E > ESBC

ESBC

Europejski System Banków Centralnych
Czas czytania 1 min.

Jest to instytucja, która zrzesza Europejski Bank Centralny oraz banki centralne państw należących do Unii Europejskiej, których walutą obowiązującą jest euro i  te, które pomimo członkostwa w Unii posiadają inną walutę. Państwa członkowskie znajdujące się w strefie euro tworzą tzw. Eurosystem.

Do najważniejszych zadań Europejskiego Systemu Banków Centralnych należy:

  • Kontrola inflacji, czyli utrzymanie stabilnych cen
  • Wspieranie prawidłowego działania systemów płatniczych
  • Przeprowadzanie operacji dewizowych
  • Zarządzanie rezerwami walutowymi
  • Wspieranie polityki gospodarczej UE oraz realizacja polityki walutowej Unii
  • Decydowanie o emisji pieniądza w strefie euro

Narodowe banki centralne wszystkich krajów członkowskich, w tym również Polski, są częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych i biorą czynny udział w dbaniu o stabilizację euro. Do ich obowiązków należy również informowanie społeczeństwa o polityce pieniężnej, prowadzonej przez ESBC.

Zadania Europejskiego Systemu Banku Centralnego określone zostały w traktacie ustanawiającym Wspólnotę Unii Europejskiej. W traktacie zaznaczono, że wszystkie państwa należące do UE zobowiązują się do przyjęcia jednolitej waluty, jaką jest Euro. Do momentu spełnienia tego założenia, funkcje ESBC na terenie unii walutowej pełni i realizuje Eurosystem.

Jeżeli chodzi o organy decyzyjne ESBC, są nimi Rada Prezesów oraz Rada Ogólna. Sprawozdania dotyczące funkcjonowania składane są poszczególnym jednostkom Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że Europejski System Banków Centralnych to jedna z najważniejszych organizacji finansowych na całym świecie, której funkcjonowanie ma realny wpływ na regulacje w zakresie aktywności sektora gospodarczego oraz przyczynia się do współpracy ekonomicznej państw w skali międzynarodowej.

Oficjalny logotyp EBC:EBC - Eurosystem

Oficjalna strona: https://www.ecb.europa.eu