BIK

Biuro Informacji Kredytowej
Czas czytania 1 min.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest przedsiębiorstwem umożliwiającym gromadzenie i udostępnienie informacji o już spłaconych i nadal spłacanych zobowiązaniach finansowych, takich jak:

  • kredyty
  • pożyczki
  • karty kredytowe
  • limity
  • poręczenia kredytów

Biuro Informacji Kredytowej zostało założone w 1997 roku przez Związek Banków Polskich. Podstawą prawną działalności BIK jest ustawa z tego samego roku o Prawie bankowym, która umożliwia bankom i organizacjom finansowym swobodną wymianę danych dotyczących zobowiązań kredytowych klientów. Dzięki temu zarówno banki, jak i SKOK-i oraz firmy pożyczkowe mogą o wiele skuteczniej zarządzać ryzykiem kredytowym.

Biuro Informacji Kredytowej jest jednym dostępnych w Polsce z kilku rejestrów, które gromadzą i udostępniają informacje dotyczące historii kredytowej klientów bankowych i pozabankowych instytucji finansowych. Osoby prywatne lub przedsiębiorstwa starające się o kredyt lub pożyczkę muszą liczyć się z tym, że kredytobiorca sprawdzi ich historię kredytową w bazie danych BIK. Zła historia kredytowa, czyli informacje w BIK o nieuregulowanych zobowiązaniach lub opóźnieniach w spłacie dotychczasowych długów mogą w przekreślić szanse na uzyskanie kredytu na korzystnych warnikach. Z tego względu przed złożeniem wniosku kredytowego, potencjalny kredytobiorca powinien najpierw maksymalnie poprawić własną historię kredytową, np. poprzez uregulowanie zaległych zobowiązań. Takie działanie w znacznym stopniu przyczynią się do uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej.

Biuro Informacji Kredytowej udostępnia również takie usługi jak:

  • System Informacji BIK – Klient Indywidualny
  • System Informacji BIK – Przedsiębiorca
  • Scoring kredytowy – ocena punktowa

W systemie informacji BIK na chwilę obecną uczestniczy ok. 680 instytucji, a zgromadzone dane obejmują 137 mln rachunków kredytowych. Biuro Informacji Kredytowej każdego miesiąca wydaje również Newsletter Kredytowy BIK, który podsumowuje aktualną sytuację na rynku kredytowym w Polsce.

Oficjalny logotyp:

Oficjalna strona: https://www.bik.pl

Podobne artykuły:
B Czas czytania Ilość polubień
Broker - podmiot, świadczący usługi 1 min 0 ❤
Bank - rodzaj instytucji pośrednictwa finansowego 1 min 0 ❤
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor - Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., czyli w skrócie BIG InfoMonitor 1 min 0 ❤