Aktualizacja danych

Nasi klienci

Zamieszkanie
Płeć
46%
54%
Typ urządzenia
  • 30%
  • 69%
  • 2%
Grupa wiekowa
  • 8%
  • 39%
  • 35%
  • 10%
  • 5%
  • 3%
Cel pożyczki
Codzienne potrzeby
Codzienne potrzeby
Remont
Remont
Podróży
Podróży
Leczenie
Leczenie
Zatrudnienie
Stan cywiliny