A Czas czytania Ilość polubień
Analityka bankowa - analiza wniosku i ocena klienta banku 1 min 0 ❤
B Czas czytania Ilość polubień
BIK - Biuro Informacji Kredytowej 1 min 6 ❤
Bazy danych dotyczące kredytobiorców - bazy które są w Polsce 1 min 2 ❤
Bilans - sprawozdanie z sytuacji finansowej 2 min 1 ❤
C Czas czytania Ilość polubień
Cesja - Umowa cywilnoprawna 1 min 0 ❤
Credit scoring - ocena zdolności kredytowej 1 min 0 ❤
D Czas czytania Ilość polubień
Doradca bankowy - kim on jest? 1 min 1 ❤
Debet - ujemne saldo na rachunku bankowym 1 min 0 ❤
Depozyt bankowy - określenie przyjmowanych przez banki wkładów i lokat 1 min 1 ❤
Deklaracja wekslowa - dokument, regulujący stosunek prawny 2 min 0 ❤
F Czas czytania Ilość polubień
FWK - Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 2 min 0 ❤
Franszyza integralna - względna lub warunkowa 1 min 0 ❤
H Czas czytania Ilość polubień
Hipoteka zwykła - zabezpiecza wierzytelność pieniężną w ustalonej kwocie 1 min 0 ❤
Hipoteka kaucyjna - rodzaj zabezpieczania wierzytelności 1 min 0 ❤
I Czas czytania Ilość polubień
Internetowe konto bankowe - rachunek oszczędnościowo-kredytowy 1 min 0 ❤
Import - kupno towarów poza granicami kraju 1 min 0 ❤
Inflacja - proces wzrostu ogólnej wysokości poziomu cen towarów i usług 1 min 0 ❤
J Czas czytania Ilość polubień
JPK - Jednolity Plik Kontrolny 1 min 0 ❤
K Czas czytania Ilość polubień
Kredyt - Historia, pojęcie, rodzaje kredytów 1 min 2 ❤
Kredyt hipoteczny - Krótka definicja 1 min 0 ❤
Kredyt bankowy - Co należy do jego natury w Polsce? 1 min 0 ❤
Kredyty chwilówki - Pożyczki krótkoterminowe 1 min 4 ❤
KRD - Krajowy Rejestr Długów 1 min 2 ❤
KRS - Krajowy Rejestr Sądowy 1 min 0 ❤
Kredyt konsolidacyjny - połączy wszystkie zobowiązania kredytobiorcy 1 min 0 ❤
Kredyt konsumencki - regulowany przez ustawę 1 min 0 ❤
Kredyt denominowany - kredyt w walucie innej niż waluta kraju 1 min 0 ❤
Kalkulator zdolności kredytowej - analiza wszystkich miesięcznych dochodów i wydatków 1 min 0 ❤
L Czas czytania Ilość polubień
LIBOR - London Interbank Offered Rate 1 min 2 ❤
Lokata overnight - przez jedną noc 1 min 0 ❤
Lokata rentierska - wyjątkowy rodzaj standardowej lokaty terminowej 1 min 0 ❤
N Czas czytania Ilość polubień
Należności - oznaczenie aktywów 1 min 0 ❤
O Czas czytania Ilość polubień
Oprocentowanie kredytu - podstawowy parametr determinujący koszt kredytowania 1 min 0 ❤
Okres kredytowania (spłaty) - czas od udostępnienia do dyspozycji 2 min 0 ❤
P Czas czytania Ilość polubień
Polecenie przelewu (Przelew) - pieniężne rozliczenia bezgotówkowe 1 min 0 ❤
Procent prosty - rodzaj oprocentowania środków finansowych 1 min 0 ❤
R Czas czytania Ilość polubień
Restrukturyzacja długów - Czym ona jest? 1 min 1 ❤
Raty malejące - schemat spłaty długu 1 min 0 ❤
Raty równe - schemat spłaty długu 1 min 0 ❤
RRSO - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 1 min 0 ❤
S Czas czytania Ilość polubień
Saldo - stan konta księgowego 1 min 0 ❤
Sekurytyzacja - operacja finansowa 1 min 0 ❤
Sukcesja majątkowa - proces przekazywania majątku pomiędzy pokoleniami 2 min 0 ❤
U Czas czytania Ilość polubień
Ubezpieczenie ALL RISK - zakres ochrony ubezpieczeniowej 1 min 0 ❤
V Czas czytania Ilość polubień
VAT - podatek od wartości dodanej 2 min 0 ❤
W Czas czytania Ilość polubień
Wynik finansowy - różnica pomiędzy przychodami 1 min 0 ❤
WIBOR - Warsaw Interbank Offer Rate 1 min 0 ❤
Z Czas czytania Ilość polubień
Zachowek - forma ochrony interesów 1 min 0 ❤
Zadatek - dodatkowe zastrzeżenie umowne 1 min 0 ❤
Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia - terminy, formy, uwagi 1 min 0 ❤