Główna > Wiki > L > Linia kredytowa

Linia kredytowa

oddanie przez bank do dyspozycji przedsiębiorcy określonej kwoty
Czas czytania 1 min.

Linia kredytowa – oddanie przez bank do dyspozycji przedsiębiorcy określonej kwoty w ramach rachunku bieżącego albo specjalnego rachunku kredytowego. Firma może swobodnie korzystać z tych środków w ramach ustalonego w umowie limitu, finansując nimi bieżącą działalność.

RODZAJE LINII KREDYTOWEJ

Wyróżnia się linię kredytową odnawialną i nieodnawialną.

Linia kredytowa nieodnawialna - dostępna kwota środków w ramach linii kredytowej maleje po każdorazowym skorzystaniu z niej i nie wraca do pierwotnej wysokości po spłacie zadłużenia.

Linia kredytowa odnawialna - po spłacie zadłużenia przedsiębiorstwo ponownie dysponuje pełną kwotę przyznaną w ramach linii kredytowej.

W przypadku linii kredytowej o odnawialnym charakterze przedsiębiorca może wielokrotnie zadłużać się bez konieczności każdorazowego badania zdolności kredytowej.

KOSZTY LINII KREDYTOWEJ

Na koszty linii kredytowej składają się odsetki, przy czym są one każdorazowo naliczane tylko od faktycznego zadłużenia w danym momencie, a nie od wysokości przyznanego limitu kredytowego.

SPŁATA ZADŁUŻENIA W LINII KREDYTOWEJ

Spłata zadłużenia w linii kredytowej odbywa się na dwa sposoby:

 • automatycznie - wpływy na rachunek bieżący w pierwszej kolejności zmniejszają powstałe zadłużenie,
 • przedsiębiorstwo samodzielnie dokonuje spłat przelewami na rachunek kredytowy.
Podobne artykuły:
L
 • Lokata jednodniowa

  lokata, na której umieszcza się pieniądze na okres 1 dnia

  1 min
 • Lokata progresywna

  rodzaj lokaty ze zmiennym oprocentowaniem

  1 min
 • Lokata terminowa

  umowa między bankiem a jego klientem

  1 min