Główna > Wiki > L > Lokata terminowa

Lokata terminowa

umowa między bankiem a jego klientem
Czas czytania 1 min.

Lokata terminowa - umowa między bankiem a jego klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych klienta. Za złożone na lokacie środki bank zobowiązuje się wypłacić klientowi kapitał powiększony od odsetki. Lokata terminowa zawierana jest na czas określony. W przypadku podjęcia przez klienta środków przed upływem określonego w umowie czasu, na jaki lokata terminowa została zawarta, ponosi on konsekwencje w postaci utraty wypracowanych odsetek w części lub w całości.

Lokaty terminowe, nazywane również wkładami terminowymi, stanowią depozyt bankowy, który zostaje zdeponowany w banku (depozytariusz) na z góry określony w umowie czas. Właścicielowi lokaty, który nazywany jest deponentem, po upływie określonego czasu otrzymuje złożone w banku środki wraz z zapłatą w formie odsetek. Ich wysokość zależna jest od częstotliwości, z jaką kapitalizowane są odsetki na lokacie oraz oprocentowania lokaty. Z kolei oprocentowanie lokat terminowych związane jest z długością okresu deponowania środków w banku. Zazwyczaj lokaty terminowe zakładane są na okres od 1 do 36 miesięcy, choć dostępne są także lokaty na dłuższy okres, np. 60 miesięcy. Lokaty terminowe mogą różnić się charakterem oprocentowania. Może być on stały lub zmienny. Na ogół lokaty krótkoterminowe, czyli zawierane na okres krótszy niż 12 miesięcy mają stałą stopę procentową, a lokaty długoterminowe, czyli zawiera na okres powyżej 12 miesięcy, mają zmienną stopę procentową.

RODZAJE LOKAT TERMINOWYCH:

Lokaty terminowe możemy podzielić na dwa rodzaje:

 • lokata rentierska,
 • lokata dynamiczna.
Podobne artykuły:
L
 • Lokata jednodniowa

  lokata, na której umieszcza się pieniądze na okres 1 dnia

  1 min
 • Lokata progresywna

  rodzaj lokaty ze zmiennym oprocentowaniem

  1 min
 • Linia kredytowa

  oddanie przez bank do dyspozycji przedsiębiorcy określonej kwoty

  1 min