Debet

ujemne saldo na rachunku bankowym
Czas czytania 1 min.

Debet – to w bankowości debetem nazywa się ujemne saldo na rachunku bankowym, które powstaje na skutek wypłacenia z tego rachunku więcej środków niż na nim było lub możliwość wypłaty większej ilości środków niż znajduje się na koncie (odnawialna pożyczka w rachunku). Najczęściej występuje wtedy w zwrocie „przyznano debet”. Funkcjonuje podobnie do opcji kredytu. Po wykorzystaniu debetu, na koncie występuje stan ujemny, od którego na ogół naliczane są odsetki.

Wysokość debetu na koncie bankowym

Ustalenie progu debetowego jest konsultowanego indywidualnie. Bierze się tutaj pod uwagę wysokość stóp procentowych, a także możliwy czas na posiadanie ujemnego debetu na koncie bankowym. Pod uwagę brane są takie czynniki jak: wiek klienta, zawód, wysokość zarobków miesięcznych, czas zatrudnienia oraz jego rozdaj (umowa o pracę, kontrakt menedżerski, umowa zlecenia i inne), a także wartość (i/lub) posiadanie majątku – nieruchomości, przebiegu historii kredytowej czy ilość wydatków.

Oprocentowanie debetu na koncie

Oprocentowanie debetu jest zazwyczaj zależne od wysokości stóp procentowych, które ustala Rada Polityki Pieniężnej.

Procedura debetowa przez Internet

Banki oferują możliwość uzyskania jasnej odpowiedzi na temat wysokości swego debetu za pomocą zapytania skierowanego droga online. Dzięki czemu otrzymuje informację zwrotną w kilka minut od złożenia zapytania.

Podobne artykuły:
D
 • Depozyt zabezpieczający

  rodzaj depozytu powszechnego

  1 min
 • Dotacja

  bezpośrednia płatność o charakterze niekomercyjnym

  1 min
 • Dom maklerski

  przedsiębiorstwo prowadzące działalność maklerską

  1 min