Emitent

instytucja dokonująca emisji pieniądza
Czas czytania 1 min.

Emitent - instytucja dokonująca emisji pieniądza lub podmiot wystawiający papiery wartościowe i ogłaszający ich sprzedaż na rachunek własny i we własnym imieniu. Emisja papierów wartościowych ma na celu pozyskanie kapitału przez emitenta.

Emitentami są np. Skarb Państwa, bank państwowy, instytucja finansowa, przedsiębiorstwo lub instytucja samorządowa.

Rodzaje emisji

Rodzaj emisji ze względu na emitera:

 • emisja własna – emitent sam emituje i sprzedaje papiery wartościowe,
 • emisja obca – za pośrednictwem instytucji finansowej, specjalizującej się w tego typu operacjach.

Rodzaje emitentów

Wyróżniamy kilka rodzajów emitentów w zależności od kryterium.

Podział emitentów ze względu na kraj pochodzenia:

 • emitent krajowy,
 • emitent zagraniczny.

Podział emitentów ze względu na rodzaj emitowanych papierów wartościowych:

 • emitent obligacji – obligacje mogą zostać wyemitowane przez podmiot, który jest w stanie zagwarantować całym swoim majątkiem zapisy zawarte w obligacji, czyli termin płatności, wysokość oprocentowania, termin w warunki wykupu, do najbardziej rozpowszechnionych obligacji należą obligacje, których emitentem jest Skarb Państwa,
 • emitent krótkotrwałych (komercyjnych) papierów dłużnych – najczęściej są to duże firmy w formie spółek akcyjnych, o mocnej pozycji na Giełdzie Papierów Wartościowych, emitent zobowiązuje się do wykupu papierów dłużnych po wartości nominalnej w określonym terminie,
 • emitent akcji – akcje stanowią formę finansowania własnego przedsiębiorstwa, w przeciwieństwie do obligacji i komercyjnych papierów dłużnych długość ich posiadanie nie jest określona.
Podobne artykuły:
E
 • EIB

  Europejski Bank Inwestycyjny

  1 min
 • EPS

  Earnings per Share

  1 min
 • Embargo

  rodzaj silnych środków dyplomatycznych

  1 min