Embargo

rodzaj silnych środków dyplomatycznych
Czas czytania 1 min.

Embargo – to rodzaj silnych środków dyplomatycznych polegający na zakazie handlu i współpracy z danym państwem lub ich grupą. Jest przykładem surowych sankcji o charakterze ekonomicznym. Embargo może mieć formę częściową, związaną z zakazem handlu tylko określoną grupą towarów lub całkowitą, gdy zakaz handlu dotyczy wszelkich produktów. Należy zaznaczyć, że embargo to prawne bariery w handlu, które należy zdecydowanie odróżnić od blokad, jakie związane są najczęściej z działaniami wojennymi.

Embargo zazwyczaj wprowadzane jest przez kraj większy w stosunku do kraju mniejszego. Celem wprowadzenia embargo mogą być kwestie polityczne związane z handlem lub naruszeniami humanitarnymi. Wprowadzenie embargo uważa się za alternatywne rozwiązanie do rozpoczęcia wojny.

Wprowadzenie embargo traktuje się jako silny środek dyplomatyczny, mający na celu uzyskanie określonych rezultatów ze strony państwa, na które zakaz został nałożony. Embargo może przyjąć postać:

 • zakazu eksportu,
 • zakazu importu,
 • wprowadzenia limitów ilościowych na dany towar,
 • wprowadzenia specjalnych opłat lub podatków na dany towar,
 • zakazu przewożenia ładunków lub pojazdów transportowych,
 • zamrażania bądź przejmowania frachtów, aktywów lub rachunków bankowych,
 • ograniczania transportu różnych technologii lub produktów.

To, czy nałożenie embarga przyniesie zamierzony efekt zależy od tego w jakim zakresie i stopniu, kraj objęty embargiem uczestniczy w gospodarce międzynarodowej. Zdarza się, że pomimo ciężkiego embargo, gospodarki niezależne lub autarkie rozwijają się właśnie w tym obszarze.

Podobne artykuły:
E
 • Emerytura

  comiesięczne świadczenie pieniężne

  1 min
 • EIB

  Europejski Bank Inwestycyjny

  1 min
 • EPS

  Earnings per Share

  1 min