Główna > Wiki > E > Emerytura

Emerytura

comiesięczne świadczenie pieniężne
Czas czytania 1 min.

Emerytura - comiesięczne świadczenie pieniężne, wypłacane za przepracowanie ustawowej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku. Wiek ten, poza wyjątkami, wynosi:

 • w przypadku kobiet - 60 lat,
 • w przypadku mężczyzn - 65 lat.

Rodzaje emerytur

W Polsce w ramach systemu emerytalnego wyróżniamy kilka rodzajów emerytur. Są to:

 • emerytura indywidualna – jest to podstawowy rodzaj emerytury, charakteryzuje się dożywotnią wypłacalnością w zamian za regularne wpłacanie składek w okresie zawodowej aktywności,
 • indywidualna z gwarantowanym okresem płatności – typ emerytury indywidualnej, których charakteryzuje się gwarancją otrzymywania środków w ramach emerytury przez dany czas, który wynosi min. 10 lat; w przypadku śmierci osoby uprawnionej do pobierania tego rodzaju emerytury, świadczenie to przechodzi na osobę, którą zmarły wskazał przez śmiercią,
 • małżeńska – rodzaj emerytury otrzymywanej, gdy umrze jeden ze współmałżonków, jej wysokość musi wynieść co najmniej 60% emerytury uzyskiwanej uprzednio przez oboje małżonków,
 • małżeńska z gwarantowanym okresem płatności – typ emerytury małżeńskiej, w której w przypadku śmierci obojga małżonków świadczenie emerytalne otrzymuje osoba, która została uprzednio do tego upoważniona; ten rodzaj emerytury wypłacany jest do końca określonego wcześniej okresu (min. 10 lat),
 • pomostowa – emerytura, która wypłacana jest w okresie pomiędzy zakończeniem pracy a osiągnięciem wieku emerytalnego, dostępna jest tylko dla określonej grupy zawodów, które charakteryzują się trudnymi warunkami pracy.

Staż emerytalny

Do ustalenia prawa do emerytury niezbędne jest ustalenie stażu emerytalnego. Przy jego obliczaniu uwzględnione zostają:

 • okresy składkowe,
 • okresy nieskładkowe,
 • okresy uzupełniające, czyli okresy, w których prowadzone jest gospodarstwo rolnego i wykonywana jest w nim praca,
 • okres pobierania renty, która przysługuje z tytułu niezdolności do pracy.

Trzyfilarowy system emerytalny

Obecnie system emerytalny w Polsce składa się z 3 filarów:

 • I filar – prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), obligatoryjny,
 • II filar - prowadzony przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE), obligatoryjny, dla osób, które urodziły się po 1968 roku,
 • III filar - nieobowiązkowy, nazywany inaczej obszarem dobrowolnego zabezpieczenia starości.
Podobne artykuły:
E
 • EIB

  Europejski Bank Inwestycyjny

  1 min
 • EPS

  Earnings per Share

  1 min
 • Embargo

  rodzaj silnych środków dyplomatycznych

  1 min