EPS

Earnings per Share
Czas czytania 1 min.

EPS (Earnings per Share) – to inaczej zysk na akcję. Jest to podstawowy wskaźnik, który stosowany jest na rynkach kapitałowych. Za jego pomocą możemy przedstawić jaka część zysku firmy przypada na jedną akcję, która znajduje się w obrocie. W ten sposób określa się korzyści właścicieli akcji, zarówno w ramach dywidend, jak i wzrostu akcji rynkowej. Wskaźnik EPS wpływa na wzrost i spadek zainteresowania akcjami danej spółki. Jest on szczególnie istotny, gdy dochodzi do zmiany kapitału np. na skutek emisji lub umorzenia akcji.

Największą wadą wskaźnika EPS jest to, że nie uwzględnia on otoczenia rynkowego, a jego ocena jest ograniczona do porównania z poprzednimi latami i wielkościami.  

Czynniki wpływające na wartość wskaźnika EPS

Na wartość wskaźnika EPS wpływa wiele przeróżnych czynników. Jednym z nich jest płynność finansowa danego przedsiębiorstwa. Im jest ona wyższa, tym lepiej świadczy to o wartości przedsiębiorstwa.

Poza tym czynniki, które wpływają na wskaźnik EPS możemy podzielić na czynniki finansowe, oraz niefinansowe. Do tej pierwszej grupy zaliczamy:

 • płynność,
 • intensywność kapitałowa,
 • poziom zadłużenia,
 • obrotowość aktywów,
 • ryzyko,
 • kapitał obrotowy,
 • koszty pracy na jednego pracownika,
 • produktywność kapitałowa,
 • elastyczność finansowa,
 • efektywność kosztowa,
 • wskaźnik wypłaty dywidendy,
 • przepływy pieniężne.

Natomiast do najważniejszych czynników niefinansowych należą:

 • nakłady na badania i rozwój,
 • nakłady na reklamę,
 • koncentracja udziałów w branży,
 • wiek przedsiębiorstwa,
 • możliwości rozwojowe,
 • wielkość przedsiębiorstwa,
 • udziały w rynku,
 • działalność międzynarodowa podmiotu gospodarczego,
 • funkcjonujące w przedsiębiorstwie systemy corporate governance,
 • dywersyfikacja produktów,
 • bariery wejścia i wyjścia z danej branży,
 • wartość marki.
Podobne artykuły:
E
 • Emerytura

  comiesięczne świadczenie pieniężne

  1 min
 • EIB

  Europejski Bank Inwestycyjny

  1 min
 • Embargo

  rodzaj silnych środków dyplomatycznych

  1 min