Główna > Wiki > Q > Quasi-pieniądz

Quasi-pieniądz

to określenie odnoszące się do substytutu
Czas czytania 1 min.

Quasi-pieniądz (prawie pieniądz) – to określenie odnoszące się do substytutu lub surogatu pieniędzy. Inaczej mówiąc są to wszelkiego rodzaju aktywa finansowe, które można wymienić na pieniądze, ale które nie biorą czynnego udziału w przeprowadzanych transakcjach, przez co nie są uważane za pieniądze. 

Rolę quasi-pieniądz mogą odgrywać zarówno udokumentowane, jak i nieudokumentowane wierzytelności pieniężne. Z czasem mogą zostać one zamienione w pieniądz, czy to w formie gotówkowej, czy też bezgotówkowej.

Za emisję quasi-pieniądza odpowiadają:

- instytucje kredytowe,

- pozabankowi pośrednicy finansowi,

- przedsiębiorstwa niefinansowe.

Do czynników wpływających na rozwój quasi-pieniądza możemy zaliczyć m.in.:

- rozwój systemu finansowego i zróżnicowanych instrumentów finansowych,

- zwiększające się dopasowanie do potrzeb uczestników życia gospodarczego,

- konwergencja finansowo-informatyczna, czyli rozwój w zakresie innowacji elektronicznych, wykorzystywanych w świecie finansów.