Główna > Wiki > H > Hipoteka kaucyjna

Hipoteka kaucyjna

rodzaj zabezpieczania wierzytelności
Czas czytania 1 min.

Hipoteka kaucyjna  to jeden z rodzajów zabezpieczania wierzytelności. Była ona wykorzystywana w asekuracji tych wierzytelności, które nie miały ustalonej wysokości, tzn. że hipotekę ustanawiano do pewnej sumy.

Przykłady zastosowania hipoteki kaucyjnej:

  • zabezpieczenie kredytowania indeksowanego,
  • zabezpieczenie kredytowania denominowanego w obcej walucie, wtedy, gdy kurs owej waluty nie jest nam bliżej znany,
  • forma zabezpieczenia dla banku, który podczas udzielania kredytu hipotecznego stosował owo narzędzie ochronne przed wystąpieniem dodatkowych kosztów np. egzekucyjnych.

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece a hipoteka kaucyjna:

Hipoteka kaucyjna zniesiona dnia 20 lutego 2011 roku w wyniku nowelizacji ustawy

o księgach wieczystych i hipotece. Względem hipotek kaucyjnych zawartych przed tą datą, ustalono, iż zachowują one moc prawną do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań, które owo hipoteki zabezpieczały.

Zmiany po 20 lutym 2011 roku:

Wprowadzono uniwersalny model hipoteki, który posiada w sobie dwa jej dotychczasowe rodzaje -  hipotekę zwykłą i kaucyjną.