Główna > Wiki > H > Hiperinflacja

Hiperinflacja

zjawisko
Czas czytania 1 min.

Hiperinflacja – zjawisko, które polega na utrzymywaniu się bardzo wysokiej stopy inflacji. Stanowi jedną z najbardziej dynamicznych form inflacji, gdyż szybki wzrost cen może wynieść nawet od kilku tysięcy do tryliona procent w skali roku. Hiperinflacja może doprowadzić do powstania kryzysu społecznego, gospodarczego, a w skrajnych przypadkach nawet do moralnego kryzysu społeczeństwa.

Hiperinflacja prowadzi do zmniejszenia się popytu podmiotów gospodarczych oraz siły nabywczej pieniądza, która często maleje nawet z godziny na godzinę. Dodatkowo w wyniku hiperinflacji zanika działalność inwestycyjna, dochodzi do spadku produkcji i wzrostu liczby osób pozostających bez pracy.

Hiperinflacja jest wynikiem przede wszystkim załamania się systemu finansowego w danej gospodarce oraz dużego deficytu budżetowego. W państwie, w którym pojawia się hiperinflacja, dochodzi do załamania realnego popytu na gotówkę.

Wyjście z hiperinflacji jest możliwe tylko poprzez wprowadzenie radykalnych zmian społeczno-gospodarczych oraz poniesienia wielu wyrzeczeń ze strony społeczeństwa.  

Podobne artykuły:
H
 • Holding

  rodzaj instytucji formalnej

  1 min
 • Hamulec fiskalny

  związane z systemem podatkowym

  1 min
 • Handel

  jeden z działów ekonomii narodowej

  1 min