Holding

rodzaj instytucji formalnej
Czas czytania 1 min.

Holding – rodzaj instytucji formalnej, zrzeszającej powiązane ze sobą podmioty gospodarcze, w taki sposób, że jeden z nich ma pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe, co wynika z tego, że posiada on znaczną część majątku pozostałych spółek należących do holdingu. Podmioty gospodarcze wchodzące w skład holdingu są teoretycznie samodzielne z punktu widzenia prawa, a ich powiązania z pozostałymi podmiotami holdingu mają mniej lub bardziej wyraźny charakter kapitałowy lub personalny. Powstanie holdingu ma służyć do realizacji celów gospodarczych wspólnych dla wszystkich podmiotów wchodzących w jego skład.  

Spółka nadrzędna nazywana jest inaczej spółką dominującą, kontrolującą, naczelną lub spółką matką. Z kolei spółki podrzędne nazywane są spółkami zależnymi, kontrolowanymi lub spółkami córkami.

Zadana spółek należących do holdingu

Do zadań spółki nadrzędnej należy strategiczne zarządzania całością struktury holdingowej, w tym:

  • opracowanie planu strategicznego dla spółek zależnych,
  • kontrola działalności spółek zależnych,
  • zarządzanie udziałami spółek zależnych.

Do zadań spółek zależnych należy zarządzanie operacyjne, a także działalność usługowa i produkcyjna.

Podobne artykuły:
H Czas czytania Ilość polubień
Hamulec fiskalny - związane z systemem podatkowym 1 min 0 ❤
Hiperinflacja - zjawisko 1 min 0 ❤
Handel - jeden z działów ekonomii narodowej 1 min 0 ❤