Główna > Wiki > T > Towarzystwo ubezpieczeniowe

Towarzystwo ubezpieczeniowe

przedsiębiorstwo
Czas czytania 1 min.

Towarzystwo ubezpieczeniowe – przedsiębiorstwo, zajmujące się prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej. Do głównych zadań towarzystwa ubezpieczeniowego należy gromadzenie środków poprzez zbieranie składek, z których wypłacane są odszkodowania dla osób ubezpieczonych, jeśli wystąpią zdarzenia losowe.

Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej mają postać spółki akcyjnej, choć mogą one funkcjonować na zasadzie wzajemności na bazie przepisów obowiązującego prawa, jeśli odpowiedni organ nadzoru wydał uprzednio zgodę na ich założenie. Towarzystwa ubezpieczeniowe muszą używać w nazwie firmy takich sformułowań jak „towarzystwo ubezpieczeń”, „zakład ubezpieczeń”, „towarzystwo ubezpieczeń i asekuracji”, „zakład ubezpieczeń i asekuracji” lub pochodzących od nich skrótów: „TU”, „ZU”, „TUiR”, „ZUiR”.

Towarzystwo ubezpieczeniowe pośredniczy pomiędzy podmiotami, które zgłaszają popyt na oszczędności, a podmiotami oszczędzającymi.

Rodzaje towarzystw ubezpieczeniowych

Wyróżniamy następujące towarzystwa ubezpieczeniowe:

  • towarzystwa ubezpieczeń majątkowych,
  • towarzystwa ubezpieczeń na życie.
Podobne artykuły:
T Czas czytania Ilość polubień
Transakcja - czym jest i jej rodzaje 1 min 0 ❤
Taryfa ubezpieczeniowa - wykaz stawek ubezpieczeniowych 1 min 0 ❤
Towary - jest produktem ludzkiej pracy 1 min 0 ❤