Główna > Wiki > T > Towarzystwo ubezpieczeniowe

Towarzystwo ubezpieczeniowe

przedsiębiorstwo
Czas czytania 1 min.

Towarzystwo ubezpieczeniowe – rodzaj przedsiębiorstwa, które zajmuje się prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej. Do głównych zadań towarzystwa ubezpieczeniowego należy gromadzenie środków poprzez zbieranie składek, z których wypłacane są odszkodowania dla osób ubezpieczonych, jeśli wystąpią zdarzenia losowe. Należy jednak zaznaczyć, że jakość usług oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest trudna do określenia ze względu na ich nietrwały i niematerialny charakter. Najczęściej jest ona wyrażana poprzez umiejętność zaspokajania potrzeb danego klienta.

Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej mają postać spółki akcyjnej, choć mogą one funkcjonować na zasadzie wzajemności na bazie przepisów obowiązującego prawa, jeśli odpowiedni organ nadzoru wydał uprzednio zgodę na ich założenie. Towarzystwa ubezpieczeniowe muszą używać w nazwie firmy takich sformułowań jak „towarzystwo ubezpieczeń”, „zakład ubezpieczeń”, „towarzystwo ubezpieczeń i asekuracji”, „zakład ubezpieczeń i asekuracji” lub pochodzących od nich skrótów: „TU”, „ZU”, „TUiR”, „ZUiR”.

Towarzystwo ubezpieczeniowe pośredniczy pomiędzy podmiotami, które zgłaszają popyt na oszczędności, a podmiotami oszczędzającymi.

Podstawowymi produktami oferowanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe są ubezpieczenia na życie (polisy) oraz ubezpieczenia majątkowe. Poprzez sprzedaż polis na życie towarzystwa ubezpieczeniowe niejako wymuszają na członkach społeczeństwa tworzenie oszczędności, które udostępniane są im w przypadku utraty życia czy zdrowia, utraty zdolności do pracy czy niezbędnych wydatków na opiekę lekarską. Z tego względu zakup polisy na życie może stanowić alternatywę dla oszczędzania środków w ramach lokat bankowych czy kont oszczędnościowych.

Funkcjonowanie towarzystw ubezpieczeniowych podlega kontroli ze strony państwa przy zachowaniu zasad konkurencyjności poszczególnych podmiotów na rynku ubezpieczeniowym.

Rodzaje towarzystw ubezpieczeniowych

Wyróżniamy następujące towarzystwa ubezpieczeniowe:

 • towarzystwa ubezpieczeń majątkowych,
 • towarzystwa ubezpieczeń na życie.
Podobne artykuły:
T
 • Transakcja bezgotówkowa

  rodzaj płatności z wykorzystaniem pieniędzy elektronicznych

  1 min
 • Teoria realnego cyklu koniunkturalnego

  jedna z teorii ekonomii głównego nurtu

  1 min
 • Taksa notarialna

  Taksa notarialna - wynagrodzenie notariusza

  1 min