Główna > Wiki > T > Taksa notarialna

Taksa notarialna

Taksa notarialna - wynagrodzenie notariusza
Czas czytania 1 min.

Taksa notarialna to wynagrodzenie notariusza za jego pracę, czyli udokumentowanie czynności prawnej. Wysokość taksy notarialnej zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej, przy czym jej maksymalną wartość oraz poszczególne stawki określa Minister Sprawiedliwości w specjalnym rozporządzeniu. Taksa notarialna nie może być wyższa od 6-krotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia, jakie obowiązywało w gospodarce w roku poprzednim.

 

Poza taksą notarialną notariusz może pobierać również inne opłaty:

 • podatek VAT od taksy,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • opłatę za wpis do księgi wieczystej,
 • opłata za wpis lub wypis z aktu.

Poza tym notariuszowi przysługuje zapłata za wykonywanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną. Jej wysokość zależy od pory oraz dnia tygodnia, w jakim została ona dokonana. Stawka liczona jest za każdą godzinę, która była niezbędna do dokonania danej czynności od opuszczenia kancelarii przez notariusza do jego powrotu.

Podstawa określania maksymalnej stawki taksy notarialnej

Maksymalna stawka taksy notarialnej określana jest na podstawie:

 • najwyższej wartości zamienianego przedmiotu umowy – w przypadku umów zamiany,
 • ogólnej wartości majątku, które podlega działowi – w przypadku działów,
 • wartości pierwszej opłaty lub skapitalizowana wartość opłaty rocznej – w przypadku oddawania gruntów w wieczyste użytkowanie,
 • wartości rzeczy lub praw – w przypadku umów o rentę, które stanowią podstawę zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • ceny rzeczy, która została pozyskana w wyniku licytacji lub przetargu – w przypadku licytacji i przetargów,
 • wartości wylosowanych nagród – w przypadku losowania nagród,
 • wartości świadczeń – w przypadku umowy dzierżawy oraz najmu,
 • wartości przedmiotu czynności – w przypadku ustępowania pierwszeństwa hipotecznego.
Podobne artykuły:
T
 • Transakcja Futures

  rodzaj transakcji

  1 min
 • Transakcja bezgotówkowa

  rodzaj płatności z wykorzystaniem pieniędzy elektronicznych

  1 min
 • Teoria realnego cyklu koniunkturalnego

  jedna z teorii ekonomii głównego nurtu

  1 min