Główna > Wiki > O > Overdraft

Overdraft

rodzaj kredytu firmowego
Czas czytania 1 min.

Kredyt w rachunku bieżącym (overdraft) – rodzaj kredytu firmowego w formie zwiększonego debetu na rachunku bankowym przedsiębiorcy. Limit dostępnego kredytu ustalony jest w umowie kredytowej. W przypadku kredytu w rachunku bieżącym przedsiębiorca ma możliwość swobodnego korzystania ze środków w wysokości większej niż aktualnie wynosi rzeczywisty stan jego konta. Spłata zadłużenia następuje na bieżąco, wraz z każdym wpływem środków na rachunek, przy czym mogą być one od razu ponownie wykorzystane przez przedsiębiorcę.

Kredyt w rachunku bieżącym pomaga w finansowaniu bieżących potrzeb firmy i utrzymaniu płynności finansowej.

WYSOKOŚĆ KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM:

Wysokość kredytu w rachunku bieżącym zależy od kilku czynników, m.in:

- wysokość bieżących obrotów na rachunku,

- poziom zdolności kredytowej,

- rodzaj i wysokość zabezpieczeń spłaty kredytu,

- rodzaj i wysokość bieżących potrzeb kredytobiorcy.

KOSZTY KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM:

Na koszty kredytu w rachunku bieżącym składają się m.in. odsetki. W przeciwieństwie do zwykłego kredytu, w przypadku kredytu w rachunku bieżącym odsetki naliczane są nie od całego limitu, ale od wielkości faktycznego zadłużenia. Odsetki są automatycznie pobierane z konta i wliczane do limitu kredytowego.

Podobne artykuły:
O
 • Obligacje skarbowe

  papiery wartościowe emitowane przez rząd

  1 min
 • Obligacja korporacyjna

  dłużny papier wartościowy

  1 min
 • OFE

  Otwarty fundusz emerytalny

  1 min