Główna > Wiki > O > Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe

papiery wartościowe emitowane przez rząd
Czas czytania 1 min.

Obligacje skarbowe - papiery wartościowe emitowane przez rząd

Obligacje skarbowe, wprowadzane do obiegu przez Ministra Skarbów są jednym z podstawowych instrumentów dłużnych. Wykorzystując je, Ministerstwo Finansów pożycza od osób kupujących obligacje określoną kwotę pieniędzy, zobowiązując się do zwrotu jej wraz z odsetkami po upływie terminu ważności obligacji. Przychody uzyskane w ten sposób mają na celu finansowanie deficytu Skarbu Państwa.

Obligacje skarbowe może wykupić on- line, poprzez stronę internetową Ministerstwa Finansów lub w stacjonarnych punktach  PKO Banku Polskiego na terenie całego kraju i Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO.

Każdy zainteresowany ma do wyboru kilka, różnie oprocentowanych obligacji. Minimalny okres, po którym może nastąpić wykup to 1 rok.

Obligacje Skarbowe są uważane ze jedne z najbezpieczniejszych instrumentów inwestycyjnych, za które Skarb Państwa odpowiada całym swoim majątkiem.

Podobne artykuły:
O
 • Obligacja korporacyjna

  dłużny papier wartościowy

  1 min
 • Overdraft

  rodzaj kredytu firmowego

  1 min
 • OFE

  Otwarty fundusz emerytalny

  1 min