Główna > Wiki > O > Obligacja korporacyjna

Obligacja korporacyjna

dłużny papier wartościowy
Czas czytania 1 min.

Obligacja korporacyjna, obligacja przedsiębiorstwa (ang. corporate bond) – dłużny papier wartościowy, wyemitowany przez przedsiębiorstwo na podstawie przepisów ustawy o obligacjach z 29.06.1995 r.

Obligacje korporacyjne mogą mieć postać papierową lub niematerialną (w formie ewidencji prowadzonej przez KDPW SA, bank lub dom maklerski).

Z obligacjami korporacyjnymi związany jest wyższy stopień ryzyka niż w przypadku innych rodzajów obligacji.

Przyczyny emisji obligacji przez przedsiębiorstwa:

 • wynikające z potrzeb inwestycyjnych zapotrzebowanie na dodatkowe fundusze na okres powyżej jednego roku,
 • możliwość uzyskania tańszego źródła finansowania w porównaniu z emisja akcji.

Rodzaje obligacji korporacyjnych:

Ze względu na sposób zabezpieczenia, obligacje korporacyjne dzieli się na:

 • zabezpieczone – emisja obligacji jest zabezpieczona, np. przez inne obligacje, zabezpieczenie hipoteczne,
 • niezabezpieczone (ang. corporate debenture bond) – emisja obligacji nie jest zabezpieczona. Obligacje niezabezpieczone są emitowane przede wszystkim przez duże przedsiębiorstwa o stabilnej kondycji finansowej i wysokim ratingu.
 • śmieciowe (ang. corporate junk bond) – obligacje korporacyjne emitowane w celu wykupienia upadających firm. Charakteryzują się brakiem zabezpieczenia aktywami i wyższym oprocentowaniem. Najczęściej można je wymienić na akcje firmy.

Ze względu na sposób oprocentowania, obligacje korporacyjne dzielimy na:

 • obligacje o stałym oprocentowaniu – rodzaj papierów wartościowych o stałym dochodzie, gdzie wartość odsetek jest określona od początku, a wartość wykupu równa się wartości nominalnej obligacji,
 • obligacje o zmiennym oprocentowaniu (obligacje indeksowane) – rodzaj papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, gdzie wartość odsetek oraz wykupu ulega podwyższeniu o poziom inflacji określonego parametru (np. WIBOR),
 • obligacje zerokuponowe (discount bonds) – po upływie wykupu emitent wypłaca nabywcom obligacji kwotę w wysokości nominalnej wartości obligacji. Cena sprzedaży obligacji zerokuponowych jest niższa od ceny nominalnej.

Ze względu na przywileje, obligacje korporacyjne dzielimy na:

 • zwykłe,
 • zmienne – z możliwością wymiany obligacji na akcje spółki,
 • z warrantem – nabywca posiada prawo do zakupu akcji spółki, która jest emitentem obligacji, po określonym wcześniej kursie.
Podobne artykuły:
O
 • Obligacje skarbowe

  papiery wartościowe emitowane przez rząd

  1 min
 • Overdraft

  rodzaj kredytu firmowego

  1 min
 • OFE

  Otwarty fundusz emerytalny

  1 min