Główna > Wiki > H > Hossa/Bessa

Hossa/Bessa

długotrwały trend wzrostowy/spadkowy
Czas czytania 1 min.

Hossa (rynek byka, z ang. bull market) to długotrwały trend wzrostowy, obecny względem cen papierów wartościowych lub towarów, które są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Potoczna nazwa wskazuje metodę ataku byka, czyli uderzanie rogami z dołu do góry. Przeciwieństwem hossy jest bessa

Bessa (rynek niedźwiedzia, z ang. bear market) to długotrwały trend spadkowy, obecny względem cen papierów wartościowych lub towarów, które są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Potoczna nazwa wskazuje metodę ataku niedźwiedzia, czyli uderzanie łapą z góry na dół. Przeciwieństwem bessy jest hossa.