Główna > Wiki > R > Restrukturyzacja długów

Restrukturyzacja długów

Czym ona jest?
Czas czytania 1 min.

 

 Restrukturyzacja długów – inaczej umorzenie długu lub konsolidacja długu, która polega na przedłużeniu okresu spłaty zaciągniętego zobowiązania, zawieszenie spłaty rat na określony czas, lub na udzieleniu zupełnie nowego kredytu, który pozwoli spłacić dotychczasowy dług.  Celem restrukturyzacji długów jest ostateczny zwrot wierzytelności.

Brak spłaty zaciągniętego zobowiązania w terminie prowadzi do wpisania pożyczkobiorcy na listę nierzetelnych i niewiarygodnych kontrahentów, co skutkuje powstaniem negatywnej historii kredytowej. W rezultacie prowadzi to do problemów z uzyskaniem kredytu lub pożyczki w przyszłości. Dzięki restrukturyzacji długów pożyczkobiorca uniknąć tych konsekwencji, jeśli wystąpią u niego problemy z płynnością finansową.

Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja długów ma na celu radzenie sobie ze zobowiązaniami długami, w przypadku gdy pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić ich w przewidzianym do tego terminie. Celem restrukturyzacji jest eliminacja złych długów i redukcja zadłużenia.

Restrukturyzacji istnieje w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż, dłużnik ma prawo do negocjowania z wierzycielem nowych terminów płatności, gdy poprzednie są niemożliwe do realizacji. Polega to na wydłużeniu okresu spłaty należności. Wprowadzenie zmian w zakresie dotychczasowych  warunkach spłaty zadłużenia pozwala dopasować się bieżącej sytuacji finansowej klienta i w efekcie doprowadzą do spłaty zadłużenia, bez konieczności uruchamiania procesów windykacyjnych.

Metody restrukturyzacji długów

Restrukturyzacja długów może obejmować kilka podejmowanych łącznie lub niezależnie względem siebie, działań:        

 • wydłużenie okresu spłaty długu,
 • zawieszenie spłaty rat,        
 • zmiana stopy procentowej stosowanej do wyliczania odsetek od zobowiązania,
 • przewalutowanie długu (jeśli chodzi o długi walutowe),
 • udzielenie nowego kredytu,
 • konsolidacja zadłużenia,
 • zmiana sposobu zabezpieczenia,
 • redukcja zadłużenia.

Zalety rozwiązania

Dłużnik może ubiegać się o restrukturyzację, gdy  zagrożona jest jego płynność finansowa. Brak kontaktu z wierzycielem może doprowadzić w efekcie do samoistnego wszczęcia postępowania windykacyjnego.  umieszczenia danych dłużnika w rejestrach dłużników. Restrukturyzacja długów jest bardzo korzystna dla obu stron. Pomaga odzyskać należność wierzycielowi, oraz spłacić dług zaciągnięty przez dłużnika.

Podobne artykuły:
R
 • Rozliczenie transzy

  przedłożenie w banku dowodów potwierdzających wykorzystanie pieniędzy z otrzymanego kredytu.

  1 min
 • Rzecznik Ubezpieczonych

  instytucja powołana

  1 min
 • Reasekuracja

  dokonywany przez towarzystwo

  1 min