Główna > Wiki > R > Restrukturyzacja długów

Restrukturyzacja długów

Czym ona jest?
Czas czytania 1 min.

Restrukturyzacja długów to wydłużenie okresu spłaty danego zobowiązania, jego zawieszenie na dany okres spłaty rat, lub też udzieleniu zupełnie nowego kredytu, którym spłacimy poprzedni dług, tzw. Umorzenie długu i konsolidacja długów. Powyższe metody służą finalnemu zwrotu danej wierzytelności.

Niemożność spłaty długów w terminie powoduje, że przedsiębiorca może zostać wpisany na listę nierzetelnych dłużników czy odnotowany w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów. Sposobem na uniknięcie takich negatywnych konsekwencji przejściowych kłopotów z płynnością finansową może być dokonanie restrukturyzacji długów.

Co to jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja polega na radzeniu sobie z  zaistniałymi wierzytelnościami, gdy występuje sytuacja, w której dłużnik nie może ich spłacić w dogodny terminie.  Jej istota zasadza się na eliminacji złych długów przy użyciu wielu różnych metod. Efektem czego jest redukcja zadłużenia.

 

Restrukturyzacji istnieje w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż, dłużnik ma prawo do negocjowania z wierzycielem nowych terminów płatności, gdy poprzednie są niemożliwe do realizacji. Polega to na wydłużeniu okresu spłaty należności. Wprowadzenie zmian w zakresie dotychczasowych  warunkach spłaty zadłużenia pozwala dopasować się bieżącej sytuacji finansowej klienta i w efekcie doprowadzą do spłaty zadłużenia, bez konieczności uruchamiania procesów windykacyjnych.

Metody restrukturyzacji długów

 

Restrukturyzacja długów może obejmować kilka podejmowanych łącznie lub niezależnie względem siebie, działań:        

  • wydłużenie okresu spłaty długu,
  • zawieszenie spłaty rat,        
  • zmiana stopy procentowej stosowanej do wyliczania odsetek od zobowiązania,
  • przewalutowanie długu (jeśli chodzi o długi walutowe),
  • udzielenie nowego kredytu,
  • konsolidacja zadłużenia,
  • zmiana sposobu zabezpieczenia,
  • redukcja zadłużenia.

Zalety rozwiązania

Dłużnik może ubiegać się o restrukturyzację, gdy  zagrożona jest jego płynność finansowa. Brak kontaktu z wierzycielem może doprowadzić w efekcie do samoistnego wszczęcia postępowania windykacyjnego.  umieszczenia danych dłużnika w rejestrach dłużników. Restrukturyzacja długów jest bardzo korzystna dla obu stron. Pomaga odzyskać należność wierzycielowi, oraz spłacić dług zaciągnięty przez dłużnika.

Podobne artykuły:
R Czas czytania Ilość polubień
Rentowność przedsiębiorstwa - czym jest 1 min 0 ❤
Różnice kursowe - powstające w wyniku wyceny w obcej walucie 1 min 0 ❤
Rozliczenie transzy - przedłożenie w banku dowodów potwierdzających wykorzystanie pieniędzy z otrzymanego kredytu. 1 min 0 ❤