Główna > Wiki > R > Reasekuracja

Reasekuracja

dokonywany przez towarzystwo
Czas czytania 1 min.

Reasekuracja - dokonywany przez towarzystwo ubezpieczeniowe przeniesienie części lub całości ryzyka, które zostało już raz przyjęte od ubezpieczającego na podstawie stosunku umowy ubezpieczenia. Jest rodzajem działania wtórnego do ubezpieczenia, co oznacza, że w wyniku reasekuracji nie powstają nowe fundusze ubezpieczeniowych. Podmiot reasekuracyjny otrzymuje składkę reasekuracyjną w zamian za świadczoną na rzecz cedenta ochronę.

Częściowe lub całościowe ryzyko, przejęte przez reasekuratora, może zostać podzielone i ponownie w części lub całości przekazane na rzecz kolejnego podmiotu. W takim przypadku mamy do czynienia z retrocesją.

Reasekuracja to podział ryzyka o charakterze pionowym. Z kolei podział ryzyka o charakterze poziomym nazywany jest koasekuracją. W takim przypadku, dwa lub więcej towarzystw ubezpieczeniowych przyjmują ryzyko do ubezpieczenia w określonej części.   

Podmiotami umowy reasekuracyjnej są:

 • cedent, reasekurowany, czyli zakład ubezpieczeń odstępujący ryzyko,
 • cesjonariusz, reasekurator, czyli zakład ubezpieczeń przyjmujący ryzyko.

Przedmiot reasekuracji stanowi ogólna sytuacja majątkowa zakładu reasekurowanego.

W zależności od roli pełnionej przez poszczególne strony umowy reasekuracyjnej wyróżnia się:

 • reasekurację czynną (przyjmowanie ryzyka),
 • reasekurację bierną (odstępowanie ryzyka).

Podział umów reasekuracyjnych

Możemy wyróżnić wiele różnych rodzajów umów reasekuracyjnych, w zależności od przyjętego kryterium. Typy umowy ze względu na:

 • formę zobowiązania – umowy fakultatywne, obligatoryjne, fakultatywno-obligatoryjne,
 • podział ryzyka – umowy proporcjonalne i nieproporcjonalne.

Cel i korzyści wynikające z reasekuracji

Głównym celem reasekuracji jest podział i wymiana ryzyka. Pozwala to na ograniczenie niebezpieczeństwa wystąpienia strat, które byłyby większe niż fundusze własne danego towarzystwa ubezpieczeniowego. W rezultacie, dzięki reasekuracji, towarzystwa ubezpieczeniowe są w stanie funkcjonować na o wiele większą skalę.

Poza dywersyfikacją ryzyka, reasekuracja przynosi również inne korzyści. Są to:

 • zwiększenie pojemności ubezpieczeniowej,
 • zwiększenie efektywności wykorzystania bazy kapitałowej,
 • ograniczenie niepewności, np. przy wprowadzaniu nowych produktów,
 • zachowanie poufności,
 • ochrona przed skutkami katastrof naturalnych,
 • dostęp do wiedzy i serwisu reasekuratorów,
 • budowanie mocniejszej pozycji konkurencyjnej na rynku.
Podobne artykuły:
R
 • Różnice kursowe

  powstające w wyniku wyceny w obcej walucie

  1 min
 • Rozliczenie transzy

  przedłożenie w banku dowodów potwierdzających wykorzystanie pieniędzy z otrzymanego kredytu.

  1 min
 • Rzecznik Ubezpieczonych

  instytucja powołana

  1 min