Główna > Wiki > D > Deklaracja wekslowa

Deklaracja wekslowa

dokument, regulujący stosunek prawny
Czas czytania 2 min.

Deklaracja wekslowa stanowi dokument, regulujący stosunek prawny, który stanowi bazę do wystawienia weksla (zaświadcza o fakcie zaciągnięcia pożyczki). W przypadku, gdy dany wierzyciel nieuczciwie sporządzi weksel in blanco na kwotę znacznie wyższa niż ogólna suma pożyczki, to dłużnik mający w posiadaniu tego typu deklarację wekslową, może bardzo łatwo udowodnić przed organem sprawiedliwości, jaka w rzeczywistości była  wielkość takowej pożyczki. Deklaracja wekslowa, co do zasady, jest dokumentem ochronnym , który zabezpiecza dłużnika przed ryzykiem nieuczciwości po stronie wierzyciela.

Weksel in blanco

Weksel wystawiany w sposób blankietowy, sugeruje pozostawienie wolnego miejsca na kwotę pożyczki, którą wpisuje wierzyciel. Powinien on uiścić tam rzeczywistą sumę danego zadłużenia. Jest to pomocne przy wzięciu pożyczki lub zakupie towaru z tak zwanym odroczonym terminem płatności, kiedy to nie ustalono, w jakiej części ów dług podlega spłacie. Weksel wystawiony w sposób blankietowy to inaczej weksel in blanco.

Dłużnik, zmuszony do podpisania tego typu dokumentu, powinien zatroszczyć się o to, aby równocześnie doszło do fizycznego powstania deklaracji wekslowej.

Deklaracja wekslowa

Deklaracja wekslowa chroni dłużnika przed niezgodnym z prawdą wypełnieniem weksla jedynie, gdy jego praw dochodzić będzie pierwszy wierzyciel, czyli ta osoba, której ów weksel wręczono. W przypadku, gdy nieprawdziwie wypełniony weksel pójdzie w obieg i posiądzie go osoba trzecia, nawet w dobrej wierze, to zobowiązanie z weksla jest tak zwanym zobowiązaniem o charakterze abstrakcyjnym i nie ma racji bytu. Stanowi to rzeczywiste oderwanie od stosunku prawnego, w oparciu o który, doszło faktycznie do wystawienia tegoż weksla.

Osoba, która nabyła weksel w dobrej wierze i jest tak zwana osoba trzecia nie ma z tego tytułu żadnych konsekwencji prawnych. przepisy bezwzględnie chronią interes wszelkich nabywców weksli, którzy weszli w ich posiadanie w dobrej wierze.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu weksla?

Dłużnik podpisujący weksel in blanco, musi pamiętać o tym, aby wręczono mu deklarację wekslową, jak również o to, aby na dokumencie umieszczono wzmiankę względem braku możliwości zbywania owego weksla osobom trzecim. Wzmianka ta powinna fizycznie zaistnieć w przekreślenie słów „na zlecenie” bądź też w ostateczności, poprzez wprowadzenie  zapisu „zapłacę Panu XYZ, ale nie na jego zlecenie”.

W czasie, gdy praw z weksla może dochodzić pierwszy uprawniony (tak zwany pierwszy wierzyciel), dłużnikowi ma prawo podnoszenia w stosunku do niego wszelkich zarzutów dotyczących stosunku cywilnoprawnego, w oparciu zasady podług których, doszło do wystawienia owego dokumentu. W przypadku, gdy pożyczka została spłacona w całości, a szkoda nie miała racji bytu, gdyż jej wysokość była mniejsza, a wierzyciel przyczynił się do powstania owej szkody, to wówczas dłużnikowi przysługuje prawo do żądania obniżenia owej wysokości zobowiązania.

Podobne artykuły:
D
 • Depozyt zabezpieczający

  rodzaj depozytu powszechnego

  1 min
 • Dotacja

  bezpośrednia płatność o charakterze niekomercyjnym

  1 min
 • Dom maklerski

  przedsiębiorstwo prowadzące działalność maklerską

  1 min