IKE

Indywidualne Konto Emerytalne
Czas czytania 1 min.

IKE, Indywidualne Konto Emerytalne – narzędzie służące do oszczędzania na emeryturę, stanowiące dobrowolną formę ubezpieczenia społecznego w ramach tzw. III filaru emerytalnego. Podstawową zaletę IKE ma stanowić brak podatku od zysków kapitałowych.

Celem istnienia IKE jest zachęcenie obywateli do systematycznego oszczędzania pieniędzy aż do momentu przejścia na emeryturę.

KONTO IKE

Rachunek IKE można założyć w banku, domu maklerskim lub towarzystwie ubezpieczeniowym. W ramach konta IKE, jego posiadacz może wybrać konkretny sposób oszczędzania, taki jak konto oszczędnościowe, lokata bankowa, ubezpieczenie kapitałowe, fundusze inwestycyjne czy samodzielne inwestowanie na giełdzie. Jeśli wypłata środków z IKE nastąpi po ukończeniu 60 roku życia lub po osiągnieciu 55 roku życia i uzyskaniu uprawnień emerytalnych, to dochód z tytuły oszczędzania na IKE zwolniony będzie z tzw. podatku Belki, czyli 19-procentowego podatku od dochodów kapitałowych (zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych).

WYSOKOŚĆ WPŁAT NA IKE

Do 2008 roku obowiązywała ograniczona wysokość wpłat na IKE, która wynosiła 1,5-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto rocznie. Obecnie limit ten został zmieniony na 3-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, które zostało określonego w ustawie budżetowej. W 2018 roku wysokość wpłat na IKE może wynieść maksymalnie 13 329 zł.

Podobne artykuły:
I
 • Inkaso

  warunkowa forma rozliczeń handlowych

  1 min
 • IBAN

  Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  1 min
 • IKZE

  Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  1 min