IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Czas czytania 1 min.

IKZE, Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – jedna z form oszczędzania, polegająca na dobrowolnym ubezpieczeniu społecznym w ramach tzw. III filaru emerytalnego.

IKZE zostało wprowadzone przez rząd w celu zrekompensowania podatnikom obniżenia składki przekazywanej do OFE, która w 2010 roku została zmniejszona z 7,3 do 2,3% wynagrodzenia.

Pierwsza wersja IKZE powstała w styczniu 2012 roku, ale ze względu na niewielką atrakcyjność dla potencjalnych nabywców w 2013 roku wprowadzono nowelizację prawa, która miała na celu zachęcenie do korzystania z tej formy oszczędzania na emeryturę.

IKZE bardzo przypomina IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne. IKZE ma jednak wyższą stawkę opodatkowania wpłaty, która wynosi 10% w postaci podatku ryczałtowego. Ponadto w ramach IKZE istnieje możliwość odliczenia wpłat od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W IKZE obowiązują również niższe limity wpłat w ciągu roku (1,2-krotność prognozowanego wynagrodzenia) w porównaniu w IKE (3-krotność prognozowanego wynagrodzenia). W 2018 roku limit ten wynosi 5 331,60 zł.

Podobne artykuły:
I
 • Inkaso

  warunkowa forma rozliczeń handlowych

  1 min
 • IBAN

  Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  1 min
 • IKE

  Indywidualne Konto Emerytalne

  1 min