Główna > Wiki > I > IKZE

IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Czas czytania 1 min.

IKZE, Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – jedna z form oszczędzania, polegająca na dobrowolnym ubezpieczeniu społecznym w ramach tzw. III filaru emerytalnego.

IKZE zostało wprowadzone przez rząd w celu zrekompensowania podatnikom obniżenia składki przekazywanej do OFE, która w 2010 roku została zmniejszona z 7,3 do 2,3% wynagrodzenia.

Pierwsza wersja IKZE powstała w styczniu 2012 roku, ale ze względu na niewielką atrakcyjność dla potencjalnych nabywców w 2013 roku wprowadzono nowelizację prawa, która miała na celu zachęcenie do korzystania z tej formy oszczędzania na emeryturę.

IKZE bardzo przypomina IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne. IKZE ma jednak wyższą stawkę opodatkowania wpłaty, która wynosi 10% w postaci podatku ryczałtowego. Ponadto w ramach IKZE istnieje możliwość odliczenia wpłat od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W IKZE obowiązują również niższe limity wpłat w ciągu roku (1,2-krotność prognozowanego wynagrodzenia) w porównaniu w IKE (3-krotność prognozowanego wynagrodzenia). W 2018 roku limit ten wynosi 5 331,60 zł.

Podobne artykuły:
I Czas czytania Ilość polubień
Inkaso - warunkowa forma rozliczeń handlowych 1 min 0 ❤
IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego 1 min 0 ❤
IKE - Indywidualne Konto Emerytalne 1 min 0 ❤