Inkaso

warunkowa forma rozliczeń handlowych
Czas czytania 1 min.

Inkaso – warunkowa forma rozliczeń handlowych, która polega na pobraniu określonej należności przez instytucję inkasującą (na ogół bank), działającą na rzecz zleceniodawcy, w zamian za wydanie wskazanemu podmiotowi przedmiotu inkasa, na warunkach określonych przez zleceniodawcę.

Inkaso jest korzystne z punktu widzenia zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Nabywca dokonuje płatności po zapoznaniu się z dokumentami handlowymi i nabraniu pewności, że zamówiony towar został poprawnie wysłany. Dostawca ma większe poczucie bezpieczeństwa, gdyż dokumenty zostają wydane kupującemu, dopiero gdy spełni on warunki określone w zleceniu inkaso.

RODZAJE INKASA:

Ze względu na przedmiot inkasa wyróżnia się:

  • inkasa dokumentowe – przedmiotem są dokumenty handlowe, takie jak faktury, dokumentacja transportowa, certyfikaty, itp.
  • inkasa finansowe - przedmiotem są weksle oraz inne instrumenty finansowe, które zabezpieczają należność eksportera.

Ze względu na moment zapłaty oraz wydania dokumentów wyróżnia się:

  • inkasa akceptacyjne – wydanie dokumentów następuje w zamian za akceptację weksla, natomiast do samej zapłaty dochodzi w późniejszym terminie,
  • inkasa gotówkowe - wydanie dokumentów następuje w zamian za zapłatę gotówkową.
Podobne artykuły:
I Czas czytania Ilość polubień
IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego 1 min 0 ❤
IKE - Indywidualne Konto Emerytalne 1 min 0 ❤
IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego 1 min 0 ❤