Filar

jeden z działów polskiego systemu emerytalnego
Czas czytania 1 min.

Filar – nazwa jednego z działów polskiego systemu emerytalnego. W Polsce system emerytalny składa się z trzech filarów:

 • I filar (obowiązkowy) – jego podstawę stanowi Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, którym zarządza ZUS,
 • II filar (dobrowolny) – jego podstawę stanowią Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE),
 • III filar (dobrowolny) – jego podstawę stanowią indywidualne konta emerytalne (IKE), indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) i pracowniczy program emerytalny (PPE). Z III filarem wiążą się ulgi podatkowe. Do tej grupy należą również inne formy dobrowolnego oszczędzania na emeryturę.

I filar

Emerytura z obowiązkowego I filaru opiera się na systemie repartycyjnym, który jest rodzajem umowy pokoleniowej. W praktyce oznacza to, że składki osób aktualnie pracujących finansują świadczenia obecnie wypłacane osobom do tego uprawnionym.

II filar

II filar jest dobrowolnym działem polskiego systemu emerytalnego. W jego ramach ubezpieczony może samodzielnie wybrać towarzystwo emerytalne, które poprowadzi jego otwarty fundusz emerytalny. Środki, którymi zasilany jest II filar podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego i częściowemu dziedziczeniu.

III filar

III filar stanowi dobrowolne zabezpieczenie starości. Jego celem jest dodatkowe ubezpieczenie, które zapewni w przyszłości większe środki finansowe emerytów i zapewni im godniejsze życie. W ramach III filaru możemy samodzielnie ustalić wysokość wpłacanej składki oraz warunki wypłaty świadczenia.

Podobne artykuły:
F
 • Futures

  rodzaj kontraktu terminowego

  1 min
 • Filia

  wyodrębniony człon danej organizacji

  1 min
 • Fifo

  Metoda wyceny zapasów

  2 min