Fifo

Metoda wyceny zapasów
Czas czytania 2 min.

Fifo to sposób na wycenę ceny najwcześniejszej. Oznacza to, że na jego podstawie następuje oszacowanie wyceny zarówno wartości zapasów, jak i ich rozchodu. Polega ona na księgowaniu rozchodu początkowego, rozpoczynając od jednostki towaru, jaka najwcześniej odwiedziła magazyn. Aby doprecyzować znaczenie warto rozwinąć angielski skrót FIFO, który brzmi Firt In, First Out. W wolnym tłumaczenia oznacze: pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Aby wycenić materiały, towar lub produktu, metoda jaką jest FIFO sprawdza się doskonale.

Metody wyceny zapasów - dlaczego są ważne?

Wykorzystywanie metod wyceny zapasów pozostaje tak istotne chociażby biorąc pod uwagę zmianę w czasie ceny materiałów, które są kupowane wraz z kosztami produkcji. Proces ten ma bardzo duże znaczenie głównie w gospodarce rynkowej. W takiej sytuacji, przedsiębiorca może zauważyć, że znajdujące się w magazynie zapasy były przyjmowane po różnych cenach początkowych. W przypadku wydawania danych produktów z magazynu konieczne jest ustalenie ceny, której odbywać się będzie zaksięgowanie ich wydania.

W przypadku braku prowadzenia skrupulatne ewidencji zapasów, przedsiębiorca naraża się na straty, bo nie jest w stanie dobrze oszacować, która część zapasów została przyjęta po danej cenie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że przedsiębiorstwo pozostaje w tej kwestii ograniczone przez przepisy księgowej, które są związane z wykorzystanie jasności sprawozdań finansowych. Firma nie ma prawa przy każdym zakupie od niej towarów, wybierać wyznaczoną cenę. Fakt ten wynika z tego, że w takiej sytuacji miałaby możliwość niemal nieograniczonego wpływa na wynik finansowy oraz na warto zapasów. Przedsiębiorcy mogliby wybierać sobie niższe lub wyższe ceny bez żadnych konsekwencji.

Wraz z posługiwaniem się modelem wyceny Fifo następuje przyjęcie poszczególnych zasad. W ich myśl, firma księgująca wydanie zapasu, podaje wartość tego towaru, który został najwcześniej przyjęty do magazynu. Dopiero po jego wyczerpaniu, następuje zmiana wyceny towaru na wartość tego, który był przyjęty w następnej kolejności.

 

Przyjęcia w magazynie danego przedsiębiorstwa X

 

Ilość

Cena jednostkowa

Wartość

20

 

100

2 000,00

80

90

7 200,00

30

115

3 450,00

70

113

7 910,00

220

 

22 560,00

 


Z tabeli wynika więc, że w magazynie znajduje się 220 sztuk zapasu. Łączna wartość towaru to 22 560 zł. Co w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zdecyduje się na przekazania z magazynku do produkcji 100 sztuk materiału zgodnie z metodą FIFO?  

 

 

Ilość

Cena jednostkowa

Wartość

20

100

2 000,00

80

90

7 200,00

100

 

9 200, 00


Jaki zapas, zgodnie z metodą FIFO pozostanie w tym wypadku w magazynie?  

 

Ilość

Cena jednostkowa

Wartość

30

115

3 450,00

70

113

7 910,00

100

 

11 360,00

 

Następne wydanie zgodne z metodą FIFO byłoby wyceniane wraz z ceną jednostkową 115.
 

Podobne artykuły:
F
 • Filar

  jeden z działów polskiego systemu emerytalnego

  1 min
 • Futures

  rodzaj kontraktu terminowego

  1 min
 • Filia

  wyodrębniony człon danej organizacji

  1 min