Futures

rodzaj kontraktu terminowego
Czas czytania 1 min.

Futures – rodzaj kontraktu terminowego, czyli umowy pomiędzy nabywcą a zbywcą, na mocy której sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży kontraktu, a nabywca zobowiązuje się do jego kupna. Umowa dokładnie określa termin oraz warunki kupna-sprzedaży, tj. cenę, ilość wystandaryzowanego instrumentu bazowego.

Kontrakt futures polega na zawarciu umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym. Kontrakt ten występuje na giełdzie, a inwestorzy poprzez jego kupno lub sprzedaż zajmują odpowiednią pozycję. Warunki tego kontraktu (termin wygaśnięcia, ilość instrumentu bazowego) są z góry określone przez giełdę, a jego cena ustalana jest przez inwestorów, którzy składają odpowiednie zlecenia.

Kontrakty futures mają następujące cechy:

 • są notowane na giełdzie,
 • ich cena jest ustalana poprzez zlecenie giełdowe inwestorów,
 • są standaryzowane pod względem rodzaju i wielkości towaru, wielkości kontraktu, terminu jego wykonania i sposobu rozliczenia, a także miejsca i godziny handlu,
 • nie dochodzi w nich do rzeczywistej dostawy towaru,
 • wniesienie depozytu zabezpieczającego otwartą pozycję.

Kontrakt terminowy a instrumenty bazowe

Kontrakt terminowy to tzw. instrument pochodny. Wynika z tego, że kurs danego kontraktu zależny jest od ceny instrumentu bazowego, na którym się opiera. Do instrumentów bazowych zaliczamy m.in.:

 • spółki giełdowe,
 • indeksy giełdowe,
 • waluty,
 • stopy procentowe,
 • obligacje skarbowe.

Strony kontraktu terminowego

Kontrakty terminowe zawierane są pomiędzy dwiema stronami transakcji. Są to

 • sprzedający (pozycja krótka) – liczy na wzrost ceny instrumentu bazowego, dzięki czemu wzrośnie kurs kontraktu,
 • kupujący (pozycja długa) - liczy na zmniejszenie się ceny instrumentu bazowego, dzięki czemu obniży się kurs kontraktu.

Rodzaje kontraktów typu futures

Wyróżniamy następujące kontrakty futures:

 • walutowy - instrument bazowy stanowią kursy walutowe,
 • procentowy - instrument bazowy stanowią stopy procentowe,
 • indeksowy - instrument bazowy stanowią indeksy giełdowe,
 • towarowe - instrument bazowym stanowią ceny towarów.
Podobne artykuły:
F
 • Filar

  jeden z działów polskiego systemu emerytalnego

  1 min
 • Filia

  wyodrębniony człon danej organizacji

  1 min
 • Fifo

  Metoda wyceny zapasów

  2 min