Główna > Wiki > S > Składka emerytalna

Składka emerytalna

obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych
Czas czytania 1 min.

Składka emerytalna - obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych, które każdego miesiąca wpłacane są do ZUS. Wysokość składki emerytalnej wynosi 37% wynagrodzenia brutto. Płatnikiem składki emerytalnej są zarówno pracodawcy w wymiarze 18,29%, jak i pracownicy w wymiarze 18,71%.  

Składka emerytalna zasila cztery fundusze:

  • emerytalny
  • rentowy
  • chorobowy
  • wypadkowy.

Cześć składki emerytalnej przeznaczona jest na fundusz rentowy, chorobowy oraz wypadkowy. Po ich odliczeniu pozostaje kwota odpowiadająca 19,53% zarobków brutto i to ona przeznaczana jest na emeryturę w następujących proporcjach:

  • 12,22% - indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS,
  • 5% - indywidualne subkonto prowadzone przez ZUS,
  • 2,3% - OFE (za pośrednictwem ZUS).

Składki do ZUS należy opłacić w następującym terminie:

  • do 10 dnia następnego miesiąca w przypadku pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, którzy odprowadzają składki tylko za siebie,
  • do 15 dnia następnego miesiąca w przypadku, gdy pracodawca opłaca składki za siebie i pracowników.

Podstawę prawną składki emerytalnej stanowi Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Podobne artykuły:
S Czas czytania Ilość polubień
SEPA - Single Euro Payment Area 1 min 0 ❤
SFIO - Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 1 min 0 ❤
Saldo debetowe - strata ukazana w formie salda ujemnego 1 min 0 ❤