Główna > Wiki > S > Składka emerytalna

Składka emerytalna

obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych
Czas czytania 1 min.

Składka emerytalna - obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych, które każdego miesiąca wpłacane są do ZUS. Wysokość składki emerytalnej wynosi 37% wynagrodzenia brutto. Płatnikiem składki emerytalnej są zarówno pracodawcy w wymiarze 18,29%, jak i pracownicy w wymiarze 18,71%.  

Składka emerytalna zasila cztery fundusze:

 • emerytalny
 • rentowy
 • chorobowy
 • wypadkowy.

Cześć składki emerytalnej przeznaczona jest na fundusz rentowy, chorobowy oraz wypadkowy. Po ich odliczeniu pozostaje kwota odpowiadająca 19,53% zarobków brutto i to ona przeznaczana jest na emeryturę w następujących proporcjach:

 • 12,22% - indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS,
 • 5% - indywidualne subkonto prowadzone przez ZUS,
 • 2,3% - OFE (za pośrednictwem ZUS).

Składki do ZUS należy opłacić w następującym terminie:

 • do 10 dnia następnego miesiąca w przypadku pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, którzy odprowadzają składki tylko za siebie,
 • do 15 dnia następnego miesiąca w przypadku, gdy pracodawca opłaca składki za siebie i pracowników.

Podstawę prawną składki emerytalnej stanowi Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Podobne artykuły:
S
 • SEPA

  Single Euro Payment Area

  1 min
 • SFIO

  Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

  1 min
 • Saldo debetowe

  strata ukazana w formie salda ujemnego

  1 min