Główna > Wiki > S > Saldo debetowe

Saldo debetowe

strata ukazana w formie salda ujemnego
Czas czytania 1 min.

Saldo debetowe – strata ukazana w formie salda ujemnego na rachunku bankowym, która powstała w wyniku zbyt dużej kwoty przeprowadzonej transakcji. Do takiej sytuacji może dojść, gdy na koncie bankowym nie ma wystarczających środków na pokrycie płatności. W takiej sytuacji właściciel rachunku bankowego zobowiązany jest do pokrycia powstałego zobowiązania względem banku. W przeciwnym razie bank ma prawo do naliczenia odsetek karnych.

Możemy spotkać się z sytuacją, w której bank oferuje swoim klientom saldo debetowe. Jego wysokość może być różna, w zależności od wysokości wpływów na rachunek bankowy. Przyznany przez bank debet może wynosić od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy złotych. Posiadanie salda debetowego pozwala na korzystanie z większej ilości środków niż znajduje się w danym momencie na rachunku bankowym. W przypadku salda debetowego korzystamy z pieniędzy banku, które zostały przyznane w ramach określonego debetu. Kwota takiego debetu jest oprocentowana, co oznacza, że za korzystanie z niego bank nalicza opłaty, adekwatne do użytej kwoty.

Podobne artykuły:
S
 • SEPA

  Single Euro Payment Area

  1 min
 • Składka emerytalna

  obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych

  1 min
 • SFIO

  Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

  1 min