Główna > Wiki > S > Saldo debetowe

Saldo debetowe

strata ukazana w formie salda ujemnego
Czas czytania 1 min.

Saldo debetowe – strata ukazana w formie salda ujemnego na rachunku bankowym, która powstała w wyniku zbyt dużej kwoty przeprowadzonej transakcji. Do takiej sytuacji może dojść, gdy na koncie bankowym nie ma wystarczających środków na pokrycie płatności. W takiej sytuacji właściciel rachunku bankowego zobowiązany jest do pokrycia powstałego zobowiązania względem banku. W przeciwnym razie bank ma prawo do naliczenia odsetek karnych.

Możemy spotkać się z sytuacją, w której bank oferuje swoim klientom saldo debetowe. Jego wysokość może być różna, w zależności od wysokości wpływów na rachunek bankowy. Przyznany przez bank debet może wynosić od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy złotych. Posiadanie salda debetowego pozwala na korzystanie z większej ilości środków niż znajduje się w danym momencie na rachunku bankowym. W przypadku salda debetowego korzystamy z pieniędzy banku, które zostały przyznane w ramach określonego debetu. Kwota takiego debetu jest oprocentowana, co oznacza, że za korzystanie z niego bank nalicza opłaty, adekwatne do użytej kwoty.

Podobne artykuły:
S Czas czytania Ilość polubień
SEPA - Single Euro Payment Area 1 min 0 ❤
Składka emerytalna - obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych 1 min 0 ❤
SFIO - Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 1 min 0 ❤