SEPA

Single Euro Payment Area
Czas czytania 1 min.

SEPA (Single Euro Payment Area) - strefa Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro, wykorzystywana w przypadku transakcji w tej walucie. Wykonanie przelewu SEPA jest możliwe, jeśli bank odbiorcy przelewu znajduje się w państwie należącym do Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinie, Monako, Norwegii, San Marino lub Szwajcarii. Łącznie z przelewu SEPA możemy skorzystać w 34 europejskich krajach.

Celem wprowadzenia SEPA było przede wszystkim ujednolicenie zasad i kosztów płatności dokonywanych w euro pomiędzy rachunkami w bankach, co w rezultacie miało przyśpieszyć i ułatwić dokonywanie międzynarodowych transakcji.

Choć przelew SEPA musi zostać zlecony w walucie euro, to można wysłać go z każdego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, nawet prowadzonego w złotówkach.

We wszystkich krajach korzystających z SEPA obowiązują identyczne zasady dokonywania płatności w euro co do terminów realizacji płatności oraz sposobów wykonywania transakcji.

ZASADY PRZELEWU SEPA:

Czas – zlecenie przelewu euro wewnątrz strefy jest realizowane w ciągu 1 dnia roboczego.

Koszty – na niskim poziomie, a opłata za przelew SEPA jest znana od razu.

Pełna kwota przelewu – bank ma nakaz przekazania odbiorcy pełnej kwoty przelewu.

Podobne artykuły:
S Czas czytania Ilość polubień
Składka emerytalna - obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych 1 min 0 ❤
SFIO - Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 1 min 0 ❤
Saldo debetowe - strata ukazana w formie salda ujemnego 1 min 0 ❤