Główna > Wiki > Z > Zabezpieczenie pod kredyt

Zabezpieczenie pod kredyt

swoista rękojmia zabezpieczenia spłaty pożyczki
Czas czytania 1 min.

Zabezpieczenie pod kredyt, traktowane jest w umowach kredytowych, jako swoista rękojmia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Zabezpieczenie służy, jako środek chroniący interes pożyczkodawcy przed niewywiązaniem się przez niego z danego zobowiązania. Rozumiane jest ono, jako element, który może zostać wykorzystany do zrekompensowania strat związanych z brakiem spłaty danego pożyczki, jeżeli kredytobiorca nie spłaci kwoty kredytu oraz odsetek, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

Zabezpieczenie a niższe oprocentowanie kredytu

Zabezpieczenie pozwala kredytodawcom oferować swoim klientom dużo niżej  oprocentowane pożyczki, ponieważ w tym wypadku ryzyko straty dla kredytodawcy jest dużo niższe. Obniżka stopy procentowej może wynosić nawet kilka punktów procentowych, w zależności od rodzaju i wartości zabezpieczenia.

Prawo banku do kredytowanej nieruchomości

Jeżeli pożyczkobiorca nie wywiąże się z pożyczki (z powodu niewypłacalności lub innego zdarzenia losowego), kredytobiorca traci rzecz (nieruchomość czy inne dobra majątkowe) zastawione, jako zabezpieczenie, a pożyczkodawca staje się wówczas ich jedynym właścicielem. W  kredycie hipotecznym nieruchomości nabywane z przy udziale pożyczki, automatycznie służą, jako zabezpieczenie owego kredytu. Jeśli kupujący nie spłaci pożyczki, zgodnie z umową kredytu hipotecznego, wówczas pożyczkodawca może przejąć prawa własności do danej nieruchomości.

Nie każde zabezpieczenie pozwoli nam na obniżenie oprocentowania kredytu

Rodzaj i wysokość zabezpieczenia ustala może kredytodawca. Może on  być zarówno sztywny, ja i bardziej elastyczny. Wszystko zależy od rodzaju pożyczki. Zabezpieczenie pod kredyt nie może być mniejsze niż wartość kredytu.

Podobne artykuły:
Z
 • Zdolność kredytowa

  zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu

  1 min
 • ZUS

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  1 min
 • Zastaw rejestrowy

  rodzaj zabezpieczenia wierzytelności

  1 min