ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Czas czytania 1 min.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – jedna z polskich instytucji państwowych, której zakres działania dotyczy przede wszystkim wszelkich spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Został powołany 24 października 1934 roku. Zakres działalności ZUS wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, uchwalonej w 1998 roku. Ustawa ta reguluje m.in. kto jest płatnikiem składek.

Zadania ZUS

Główne zadania, z jakich musi wywiązywać się ZUS, wynikają z odpowiedniej ustawy. Są to chociażby:

 • stwierdzanie i ustalanie zaistnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych,
 • wymierzanie, a także pobieranie składek na ubezpieczenia: społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP,
 • ustalanie uprawnień do świadczeń przysługujących w ramach ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłata osobom do tego upoważnionym,
 • sprawowanie kontroli nad orzecznictwem o czasowej niezdolności do pracy,
 • zarządzanie środkami finansowymi funduszu ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Alimentacyjnego,
 • prowadzenie zarówno indywidualnych kont ubezpieczeniowych, jak i kont płatników składek,
 • realizacja wszelkich umów oraz porozumień o charakterze międzynarodowym w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • popularyzowanie wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • wydawanie biuletynów informacyjnych.

Stopy procentowe podstawowych składek ubezpieczeń społecznych

Składki na ubezpieczenie społeczne ma charakter obowiązkowy i przymusowy. Ich wysokość wyraża się w formie stóp procentowych. Jest ona identyczna dla wszystkich osób objętych ubezpieczeniem społecznym, ale różni się w zależności od rodzaju ubezpieczenia. Stawki procentowe wynoszą:

 • ubezpieczenie emerytalne – 19,52%,
 • ubezpieczenie rentowe – 8%,
 • ubezpieczenie chorobowe – 2,45%,
 • ubezpieczenie wypadkowe – różni się w zależności od warunków pracy.  

Termin opłacania składek do ZUS

W zależności od grupy, składki do ZUS powinny zostać opłacone:

 • do 10 dnia następnego miesiąca,
 • do 5 dnia następnego miesiąca.
Podobne artykuły:
Z
 • ZBP

  Związek Banków Polskich

  1 min
 • Zdolność kredytowa

  zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu

  1 min
 • Zastaw rejestrowy

  rodzaj zabezpieczenia wierzytelności

  1 min