Główna > Wiki > Z > Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa

zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu
Czas czytania 1 min.

Zdolność kredytowa (ang. solvency) - zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Zdolność kredytowa kredytobiorcy wpływa na możliwości uzyskania przez niego kredytu, jego wysokość oraz okres spłaty.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem bankowym posiadanie zdolności kredytowej w takim rozumieniu jest warunkiem koniecznym do uzyskania kredytu. Jednak w niektórych przypadkach instytucja kredytowa może udzielić kredytu osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, nieposiadającej odpowiedniej zdolności kredytowej, o ile wyrazi ona zgodę na ustanowienie szczególnego zabezpieczenia kredytu lub przedłoży realny plan poprawy własnej sytuacji finansowej.

Instytucje kredytowe samodzielnie i w oparciu o własne kryteria i procedury obliczają zdolność kredytową osobom, które złożyły wniosek o kredyt. Na podstawie własnych analiz i kalkulacji podejmują decyzję, czy pożyczyć danej osobie środki i na jakich warunkach. Natomiast kredytobiorca ma obowiązek przekazać instytucji kredytowej na jej prośbę dokumenty oraz informacje niezbędne do oceny zdolności kredytowej.

Czynniki wpływające na zdolność kredytową

Do zbadania zdolności kredytowej kredytobiorcy służy analiza kredytowa. Banki oraz inne instytucje kredytowe stosują analizę ilościową i jakościową. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na zdolność kredytową są:

 • wysokość dochodów, ich systematyczność i źródło,
 • miesięczne wydatki,
 • obecne zadłużenie (inne zobowiązania, w tym karty kredytowe).
 • rodzaj i wysokość kredytu,
 • okres kredytowania,
 • system spłaty rat (raty równe lub malejące),
 • wysokość wkładu własnego,
 • wiek,
 • wykształcenie,
 • stan cywilny,
 • liczba osób na utrzymaniu,
 • status majątkowy,
 • status mieszkaniowy,
 • staż pracy,
 • wykonywany zawód,
 • zajmowane stanowisko.

Zdolność kredytową może ulec obniżeniu, jeśli kilka wniosków kredytowych zostanie przez kredytobiorcę złożonych w tym krótkim przedziale czasowym, np. w ciągu kilku tygodni.

Zwiększanie zdolności kredytowej

Zdolność kredytową można zwiększyć poprzez zwiększenie własnych dochodów oraz obniżenie wydatków. Niższe wydatki można uzyskać np. poprzez spłatę dotychczasowych zobowiązań. Tego typu działanie należy podjąć przez złożeniem wniosku o przyznanie kredytu.

Ponadto zdolność kredytową można zwiększyć poprzez:

 • zmniejszeniu wartości kredytu, o jaki wnioskuje kredytobiorca,
 • wydłużenie okresu kredytowania,
 • zmiana systemy rat,
 • wybór odpowiedniego kredytodawcy,
 • rekrutacja współkredytobiorcy.
Podobne artykuły:
Z
 • ZBP

  Związek Banków Polskich

  1 min
 • ZUS

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  1 min
 • Zastaw rejestrowy

  rodzaj zabezpieczenia wierzytelności

  1 min