Główna > Wiki > I > Inwestycje rozpoczęte

Inwestycje rozpoczęte

suma łączna kosztów
Czas czytania 1 min.

Inwestycje rozpoczęte oznaczają sumę łączną kosztów, które wynikają wprost z niezrealizowanych aktualnie procesów, które mogą dotyczyć takich kwestii związanych z istniejącym środkiem trwałych, jak jego:

  • budowa,
  • montaż,
  • oddanie do użytkowania czy modyfikacji.

Wśród tego typu inwestycji wyróżniamy

  1. Inwestycje wzajemnie wykluczające się, w których dokonanie wyboru jednej inwestycji całkowicie wyklucza realizację drugiej lub innej.
  2. Inwestycje niezależne, w których to na dochody jednych (zwroty) nie maja najmniejszego nawet wpływu inne inwestycje. W tym wypadku inwestor może dokonać wyboru pakietu inwestycyjnego, pod warunkiem jednak, że spełniają one odgórnie przyjęte i zatwierdzone kryteria kwalifikacyjne.
  1. Inwestycje współzależne, w których to zwroty z kilku inwestycji są ze sobą w wzajemnej zależności.
Podobne artykuły:
I Czas czytania Ilość polubień
IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego 1 min 0 ❤
IKE - Indywidualne Konto Emerytalne 1 min 0 ❤
IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego 1 min 0 ❤