Główna > Wiki > P > Poręczenie kredytu

Poręczenie kredytu

forma zabezpieczenia kredytu
Czas czytania 1 min.

Poręczenie kredytu - forma zabezpieczenia kredytu, która polega na zobowiązaniu się innej osoby do częściowej lub całościowej spłaty zobowiązania w przypadku, gdy kredytobiorca nie będzie wywiązywał się ze swojego obowiązku. Poręczenie kredytu może mieć charakter bezterminowy (jego ważność upływa wraz z ostateczną spłatą kredytu) lub terminowy (jego ważność obowiązuje tylko do określonej daty).

Osoba poręczająca kredyt (poręczyciel) bierze na siebie współodpowiedzialność za spłatę kredytu przez kredytobiorcę, poręczając w tym celu całym swoim majątkiem. Informacja o poręczeniu kredytu trafia do baz danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) i może obniżać zdolność kredytową poręczyciela.

Potwierdzenie poręczenia kredytu stanowi umowa poręczenia. Kwota poręczenie kredytu może dotyczyć tylko kapitału kredytu (w całości lub jego części) lub kapitału wraz z odsetkami, a nawet innymi kosztami, takimi jak koszty egzekucji.

PORĘCZENIE KREDYTOWE DLA FIRM

O poręczenie kredytowe dla firmy można starać się w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu wsparcia przedsiębiorczości. Za poręczenie kredytu dla firm pobierana jest prowizja, która wynosi kilka procent w skali roku.

Podobne artykuły:
P
 • PTE

  Powszechne towarzystwo emerytalne

  1 min
 • Prowizje bankowe

  to pobierane przez bank opłaty

  1 min
 • PP

  prawo poboru

  1 min