PP

prawo poboru
Czas czytania 1 min.

Prawo poboru – prawo pierwszeństwa akcjonariusza do tego, aby objąć akcje emitowane przez spółkę, które związane jest z zwiększeniem kapitału zakładowego tej spółki. PP wynika z mocy ustawy. Obejmowanie akcji przez akcjonariusza odbywa się wprost proporcjonalnie do posiadanych przez niego akcji. PP to rodzaj prawa, które przysługuje każdemu z akcjonariuszy.

Realizacja prawo poboru odbywa się w trybie subskrypcji zamkniętej, czyli w obrębie dotychczasowych subskrybentów. W ramach tego trybu:

 • dokonuje się ogłoszenia, które wzywa do wykonania PP,
 • dokonuje się zapisu na akcje nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy,
 • zarząd przydziela akcje, które nie zostały objęte w ramach wykonania PP.

Należy wiedzieć, że prawo poboru nie jest tym samym co prawo pierwszeństwa do objęcia akacji, bo ono z kolei odnosi się do osób trzecich (a nie, tak jak jest w przypadku PP, do akcjonariuszy), ani prawem poboru ex contractu.

Cel PP

Prawo poboru stosuje się w celu:

 • utrzymania dotychczasowego układu sił akcjonariuszy w przypadku podwyższenia kapitału spółki,
 • ochrony przed zmniejszeniem wartości udziałów poszczególnych akcjonariuszy poprzez rozwodnienie kapitału zakładowego.
Podobne artykuły:
P
 • PDA

  Prawo do akcji

  1 min
 • PTE

  Powszechne towarzystwo emerytalne

  1 min
 • Prowizje bankowe

  to pobierane przez bank opłaty

  1 min