PTE

Powszechne towarzystwo emerytalne
Czas czytania 1 min.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) - spółka akcyjna, która została powołana do zarządzania i administrowania Otwartym Funduszem Emerytalnym. Na rzecz funduszy emerytalnych zarządzanych przez PTE wpływa składka, której wysokość wynosi 2,92% płacy brutto. Powszechne towarzystwo emerytalne zatrudnia specjalistów, których zadaniem jest inwestowanie środków zgromadzonych przez członków danego OFE. Jedno towarzystwo może zarządzać tylko jednym funduszem emerytalnym, o ile nie dojdzie do przejęcia jednego funduszu emerytalnego przez inne towarzystwo bądź połączenia się towarzystw. Kapitał akcyjny PTE musi wynosić co najmniej 5 mln euro. Powszechne towarzystwa emerytalne działają na podstawie licencji wydawanej przez Komicję Nadzoru Finansowego.

Władzę w PTE stanowi zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenia akcjonariuszy.

Do zadań PTE należy:

 • tworzenie oraz kierowanie funduszami emerytalnymi,
 • reprezentowanie funduszów emerytalnych wobec osób trzecich.

Przykłady Powszechnych Towarzystw Emerytalnych w Polsce

AEGON PTE S.A. (poprzednia nazwa: PTE Ergo Hestia S.A.)

Amplico PTE S.A.

PTE Allianz Polska S.A.

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

PKO BP BANKOWY PTE S.A.

Generali PTE S.A.

ING PTE S.A.

Nordea PTE S.A. (poprzednia nazwa: SAMPO PTE)

Pekao Pioneer PTE S.A.

Pocztylion-Arka PTE S.A.

PTE POLSAT S.A.

PTE PZU S.A.

PTE WARTA S.A. (poprzednia nazwa: PTE DOM S.A.)

Podobne artykuły:
P
 • PDA

  Prawo do akcji

  1 min
 • Prowizje bankowe

  to pobierane przez bank opłaty

  1 min
 • PP

  prawo poboru

  1 min