Główna > Wiki > P > Prowizje bankowe

Prowizje bankowe

to pobierane przez bank opłaty
Czas czytania 1 min.

Prowizje bankowe – to pobierane przez bank opłaty za różne czynności, funkcje i usługi udostępnione klientom banku w ramach umowy pomiędzy bankiem a klientami. Wysokość prowizji bankowych jest określona i wynika z bankowych taryf prowizji i opłat. Tabele z taryfami i opłatami uwzględniają także bezpłatne usługi bankowe. Bank zobowiązany jest do informowania klientów w miejscu ogólnie dostępnym o wysokości taryf i zachodzących w nich zmianach.

Prowizje bankowe mogą być pobierane przez bank w wyniku pojedynczych operacji lub okresowo. Prowizje bankowe najczęściej występują w formie obciążania rachunku klienta, ale mogą być również opłacane w gotówce.

W niektórych, najczęściej indywidualnych przypadkach, prowizja stanowi rzeczywiste, dodatkowe koszty, jakie poniósł bank w wyniku zleconej mu czynności.

Do najpopularniejszych prowizji banku należą operacje za takie operacje jak:

 • udzielenie kredytu,
 • prowadzenie rachunku,
 • pośrednictwo przy wykonywaniu zleconych operacji.
Podobne artykuły:
P
 • PDA

  Prawo do akcji

  1 min
 • PTE

  Powszechne towarzystwo emerytalne

  1 min
 • PP

  prawo poboru

  1 min