Główna > Wiki > I > Inwestycje

Inwestycje

przyszły przychód
Czas czytania 1 min.

Inwestycja jest nabywana z nadzieją, że będzie generować bieżący lub przyszły przychód.

W sensie ekonomicznym, inwestycja jest zakupem towarów, które nie są obecnie konsumowane, ale będą wykorzystywane w przyszłości do powiększania danego majątku. W ujęciu finansowym inwestycja jest aktywem pieniężnym, nabytym przy założeniu, że składnik aktywów zapewni w przyszłości dochód lub, że w czasie późniejszym zostanie on upłynniony po wyższej cenie, niż został nabyty, co wygeneruje spodziewany zysk. Termin „inwestycja" może być użyty w odniesieniu do każdego mechanizmu wykorzystywanego w celu generowania przyszłych dochodów. W sensie finansowym obejmuje to zakup obligacji, akcji lub nieruchomości. Dodatkowo wybudowany budynek lub inny obiekt wykorzystywany do produkcji towarów, może być również postrzegany, jako inwestycja. Produkcja towarów potrzebnych do stworzenia innych także może być postrzegana,  jako inwestowanie. Podjęcie działań w nadziei na zwiększenie przyszłych przychodów można również uznać za inwestycję. Na przykład, gdy decydujemy się na dodatkowe kształcenie, celem jest zwiększanie poziomu wiedzy i podnoszenie umiejętności w nadziei, że ostatecznie osiągniemy lepiej płatną posadę.

Inwestycje i wzrost gospodarczy

Wzrostowi gospodarczemu sprzyjać mogą inwestycje na poziomie biznesowym.

W przypadku, gdy firma nabywa nowy sprzęt produkcyjny w celu zwiększenia produkcji towarów, to owa powiększona produkcja, może spowodować wzrost PKB. Pozwala to na rozwój gospodarczy poprzez inwestycje w produkcję.

Bankowość inwestycyjna

Bank inwestycyjny świadczy szereg usług, mających na celu pomoc pojedynczym osobom lub firmom w celu powiększenia ich majątku. Następuje tutaj koncentracja na instrumentach inwestycyjnych.

Inwestycje i spekulacje na rynku giełdowym?

Spekulacje są odrębną działalnością od inwestycji. Inwestowanie wiąże się z zakupem aktywów z zamiarem długoterminowego ich utrzymywania, podczas gdy spekulacja wiąże się z próbą wykorzystania niedoborów rynkowych dla osiągnięcia krótkoterminowych zysków. Inwestorzy często dążą do tego, aby w miarę upływu czasu zwiększać liczbę aktywów w swoich portfelach. Chociaż spekulanci często podejmują świadome decyzje, spekulacji zwykle nie można zaklasyfikować, jako tradycyjne inwestowanie. Spekulacja, jest ogólnie uważana, za większe ryzyko, niż tradycyjne inwestowanie, choć wszystko zależy jednak, od rodzaju danej  inwestycji.

Podobne artykuły:
I
 • IBAN

  Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  1 min
 • IKE

  Indywidualne Konto Emerytalne

  1 min
 • IKZE

  Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  1 min