Główna > Wiki > A > Analityka bankowa

Analityka bankowa

analiza wniosku i ocena klienta banku
Czas czytania 1 min.

Głównym zadaniem analityki bankowej jest analiza wniosku i ocena klienta banku, który ubiega się o przyznanie mu finansowania w postaci kredytu lub innego produktu bankowego, który oparty jest na  ryzyku wynikającym ze specyfiki tychże produktów bankowych i wymaga potwierdzenia zdolności finansowych klienta do realizacji tegoż zobowiązania. Analiza finansowa weryfikuje zdolność kredytową oraz proponowane zabezpieczenia. Dane do analizy pozyskuje się bezpośrednio  od danego klienta.

Funkcjonowanie analityki bankowej opiera się na:

 • analizie wniosków o udzielenie finansowania lub o inne produkty bankowe składanych przez klienta indywidualnego w oparciu o wytyczne departamentu ryzyka,
 • przygotowaniu projektów umów kredytowych oraz zabezpieczeń, a także decyzji kredytowych,
 • księgowaniu  zawartych transakcji oraz archiwizacji podjętych tudzież decyzji kredytowych,
 • śledzeniu sytuacji finansowej u kredytobiorcy, jego terminowości w kwestii dokonywania spłat oraz innych okoliczności towarzyszących tymże spłatom,
 • stałym kontakcie z oddziałami banków oraz działem compliance.
Podobne artykuły:
A
 • Awal

  zabezpieczenie zapłaty weksla

  1 min
 • Arbitraż

  rodzaj transakcje

  2 min
 • Akt notarialny

  Akt notarialny - szczególną formę dokumentu urzędowego

  1 min