Awal

zabezpieczenie zapłaty weksla
Czas czytania 1 min.

Awal (poręczenie wekslowe) to zabezpieczenie zapłaty weksla. Jest to rodzaj czynności prawnej, która polega na zobowiązaniu się osoby trzeciej (poręczyciela) do zapłaty długu wekslowego w przypadku, gdy osoba zaciągająca zobowiązanie nie wywiązuje się z jego spłaty. Awal może zabezpieczać tylko i wyłącznie wierzytelność pieniężną. Awal udzielany jest zarówno na część, jak i całość sumy, na jaką opiewa weksel. Awale zostają ustanowione na wniosek danego przedsiębiorstwa. Awal może dotyczyć dowolnej osoby podpisanej na wekslu.

Celem ustanowienia awalu jest uzyskanie zabezpieczenia zwrotu wypłaconej kwoty na zakup weksla. Zwrot ten może pochodzić np. z rachunku bankowego zleceniodawcy.

Awal może zostać udzielony przez banki komercyjne. Poza tym w Polsce awal może zostać udzielony przez jeden z banków państwowych, a mianowicie Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK udziela awali w takich walutach jak: złotówki, euro, dolary amerykańskie oraz franki szwajcarskie. Poza tym awal wystawiany jest na wekslach zupełnych lub wekslach niezupełnych własnych (in blanco). W przypadku awali udzielanych na wekslach in blanco najczęściej zabezpieczają one spłatę kredytu, zapłatę za zakupione towary i usługi oraz zapłatę cła.

Awal jest bardziej ryzykowny od poręczenia. Poza tym nie znajdują w jego przypadku zastosowania przepisy o poręczeniu wynikające z Kodeksu Cywilnego. 

Podobne artykuły:
A
 • Abolicja podatkowa

  polega na wyznaczeniu pewnego okresu

  1 min
 • Arbitraż

  rodzaj transakcje

  2 min
 • Akt notarialny

  Akt notarialny - szczególną formę dokumentu urzędowego

  1 min