Główna > Wiki > A > Arbitraż

Arbitraż

rodzaj transakcje
Czas czytania 2 min.

Arbitrażem w obszarze finansów i ekonomii nazywamy wszelkiego rodzaju transakcje, które mają na celu wykorzystanie różnicy w cenach tego samego dobra. Porównywanie cen odbywa się na podstawie dwóch, różnych od siebie rynków, bądź występujących różnic w cenach, które są dostępne na tym samym rynku. W przypadku drugiej wersji, są dostępne w dwóch odmiennych od siebie postaciach.

Arbitraż- analiza zysków i strat

W trakcie wykonywania transakcji arbitrażowej lub wykonując arbitraż następują dwie transakcje. Inwestor zwany w trakcie czynności arbitrażowych arbitrażystą decyduje się na wykonanie zarówno zakupu, jak i sprzedaży jednocześnie. Co istotne, w tym przypadku zarówno zakup, jak i sprzedaż jest związany z tym samym dobrem i odbywa się odmiennie. Odmienne pozostają dwie różne ceny.

Wszystko po to, aby inwestor mógł osiągnąć zysk z tytułu wykonanych transakcji. Jego wartość zależy co oczywiste od różnicy między zakupem, a sprzedażą towaru. Biorąc pod uwagę jednoczesność zachodzenia procesów zakupu wraz ze sprzedażą, zazwyczaj jesteśmy w stanie oszacować wynik transakcji arbitrażowej i może być on odgórnie podany.

Co warto podkreślić, transakcje arbitrażowe, jakie cieszą się coraz większym powodzeniem mają jedną, bardzo istotną zaletę. Pozostają bowiem w pełni wolne od ryzyka poniesienia strat. Aby transakcja mogła zostać uznana za transakcję arbitrażową wymagane jest spełnienie podstawowych zasad arbitrażu. W tym celu zalicza się do niego zarówno moment zakupu, jak i sprzedaży, które odbywają się jednocześnie. W przypadku występowania między tymi transakcjami istotnego odstępu czasu nie można zaliczyć przeprowadzonych zadań do arbitrażu, a osoby je wykonywującą nazwać arbitrażystą.

 

Wśród najczęstszych zadań wykonywanych na zasadach arbitrażowych zalicza się operacje takie jak:

walutowe
akcjowe
obligacyjne
derywatywy
towary masowe (wśród których najczęściej arbitraż związany jest z węglem, czy chociażby ropą). 

 

Skutki przeprowadzania arbitrażu

Do najczęściej wymienianych skutków czynności takich jak arbitraż zalicza się konwergencja ceny. W celu zobrazowania tej sytuacji warto posiłkować się jednym z dostępnych z życia codziennego przykładów. Jeśli zakładając, że na dwóch rynkach istnieje dane dobro i występuje na nich różnica w cenach, to każdy szanujący się arbitrażysta dokona zakupu tam, gdzie towar jest tańszy. W efekcie tego, nastąpi zauważalny wzrost popytu, co z kolei wywoła potrzebę wzrostu ceny. Dodatkowo nastąpi sprzedawanie dobra na rynek, na którym jest ono droższe, zwiększenie popytu i konsekwentne obniżanie ceny. W ten sposób, obecnie obowiązujące ceny przestają być skrajne i zaczynają się do siebie zbliżać. Proces zbliżania się cen trwa do momentu, aż różnica między cenami zaczyna być tak niewielka, że różnica między cenami nie będzie już opłacalna.

Zalety Arbitrażu 

Wady Arbitrażu

Nie jest związany z ryzykiem inwestycyjnym.

Wiąże się z koniecznością posiadania odpowiedniej ilości inwestycji.

Współpraca z odpowiednią firmą zapewnia odpowiedni kapitał na start.

Wymaga szybkiej realizacji zleceń.

Obranie najbardziej odpowiadającej strategii.

Zaangażowanie własnego czasu.

 

Podobne artykuły:
A
 • Abolicja podatkowa

  polega na wyznaczeniu pewnego okresu

  1 min
 • Awal

  zabezpieczenie zapłaty weksla

  1 min
 • Akt notarialny

  Akt notarialny - szczególną formę dokumentu urzędowego

  1 min