Główna > Wiki > B > Biznesplan

Biznesplan

dokument przedsiębiorstwa
Czas czytania 1 min.

Biznesplan, plan biznesowy (ang. business plan) – dokument przedsiębiorstwa, który zawiera ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Składa się na niego opis celów, jakie przedsiębiorstwo planuje w przyszłości, przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań finansowych, rynkowych, technologicznych, marketingowych, kadrowych i organizacyjnych. Elementami biznesplanu są m.in. analiza rynku, analiza finansowa czy analiza SWOT. W biznesplanie powinien zostać uwzględniony aspekt retrospektywny (badanie przeszłości) oraz prospektywny (prognoza przyszłości) przedsiębiorstwa.

Biznesplan może zostać opracowany przez kierownictwo firmy, wyspecjalizowaną komórkę analityczną w organizacji lub przy pomocy konsultantów.

Biznesplan często bywa sporządzany w postaci załącznika do wniosku kredytowego, w celu wykazania rentowności danego przedsięwzięcia.

CELE BIZNESPLANU:

Biznesplan tworzy się na zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak w zewnętrzne przedsiębiorstwa.

Cel wewnętrzny – stworzenie biznesplanu ma służyć sprawnemu i efektywnemu zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz planowaniu, rozwojowi i modernizacji firmy. Odbiorcą biznesplanu jest przede wszystkim zarząd firmy, jej właściciel, a także pracownicy, udziałowcy, komisja rewizyjna oraz rada nadzorcza.

Cel zewnętrzny – stworzenie biznesplan ma służyć do pozyskania inwestorów lub środków niezbędnych do realizacji nowych przedsięwzięć oraz do kształtowania opinii otoczenia przedsiębiorstwa, czyli inwestorów banków, klientów, funduszy inwestycyjnych, konkurentów, partnerów gospodarczych, dostawców, władz państwowych i samorządowych, mediów itp.

OKRES, NA JAKI SPORZĄDZA SIĘ BIZNESPLAN:

W zależności od długości okresu, na jaki biznesplan został przygotowany wyróżnia się:

 • biznesplan o bliskim horyzoncie planistycznym - na okres do 2 lat,
 • biznesplan o horyzoncie perspektywicznym – na okres od 2 do 10 lat.

Obecnie przyjmuje się, że biznesplan przygotowany na okres dłuższy niż 3 lata ma niewielkie szanse na sprawdzenie się w praktyce.

RODZAJE BIZNESPLANU:

Ze względu na rodzaj zastosowania biznesplanu wyróżnia się:

 • biznesplan strategiczny,
 • biznesplan naprawczy,
 • biznesplan likwidacyjny.  
Podobne artykuły:
B
 • Broker

  podmiot, świadczący usługi

  1 min
 • Bank

  rodzaj instytucji pośrednictwa finansowego

  1 min
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., czyli w skrócie BIG InfoMonitor

  1 min