Główna > Wiki > B > Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., czyli w skrócie BIG InfoMonitor
Czas czytania 1 min.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., czyli w skrócie BIG InfoMonitor zajmuje się przyjmowaniem, gromadzeniem oraz udostępnianiem informacji gospodarczych dotyczących zadłużenia konsumentów oraz przedsiębiorców. Poza tym zawiera on informacje związane z terminowością wywiązywania się z tych zobowiązań.

Dane zgromadzone w BIG InfoMonitor wykorzystywane są w celu oceny wiarygodności kredytobiorcy lub kontrahenta, sprawdzenia informacji gospodarczych na własny temat, windykacji należności.

Z informacji zebranych w BIG InfoMonitor korzystają takie instytucje jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, dostawy mediów i usług telekomunikacyjnych oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Negatywny wpis do BIG InfoMonitor może utrudnić, a nawet uniemożliwić uzyskanie kredytu czy pożyczki, a także podpisanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych czy internetowych.

Wyróżniamy:
- Rejestr BIG InfoMonitor – znajdują się w nim wszystkie informacje gospodarcze,
- Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor – znajdują się w nim tylko negatywne informacje gospodarcze.

Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor stanowi część Rejestru BIG InfoMonitor.

Jakie informacje trafiają do BIG InfoMonitor
W BIG InfoMonitor znajdują się informacje gospodarcze w postaci danych wierzyciela, dłużnika oraz kwoty zadłużenia. Informacja gospodarcza może być pozytywna lub negatywna.

Pozytywna informacja gospodarcza dotyczy sytuacji, w której terminowo wywiązujemy się z zaciągniętego zobowiązania. Dzięki niej możemy budować pozytywną historię kredytową.

Negatywna informacja gospodarcza dotyczy sytuacji, w której dochodzi do niespłacenia zobowiązania finansowego w przeznaczonym do tego terminie, a to przeterminowanie wynosi minimum 30 dni.

Poza tym informacja gospodarcza widniejąca w BIG InfoMonitor może dotyczyć posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem.

Podobne artykuły:
B
 • Barter

  rodzaj rozliczenia bezgotówkowego

  1 min
 • Broker

  podmiot, świadczący usługi

  1 min
 • Bank

  rodzaj instytucji pośrednictwa finansowego

  1 min