Broker

podmiot, świadczący usługi
Czas czytania 1 min.

Broker – podmiot, świadczący usługi, które polegają na pośrednictwu ubezpieczeniowym. Do zadań brokera należy zawieranie oraz wykonywanie umów ubezpieczeniowych w imieniu ubezpieczających lub pośredniczenie przy ich zawieraniu na rzecz ubezpieczonego. Brokerzy działają w oparciu o umowę, która zawierana jest pomiędzy nimi a ubezpieczającym. Brokerem może zostać osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej. Broker zobowiązany jest do pracy zgodnej z prawem i zasadami uczciwego obrotu. Dodatkowo brokera obowiązuje tajemnica zawodowa.

Wynagrodzenie brokerów ma charakter prowizji brokerskiej (kurtaż), która zależy od wartości transakcji, jaka została przeprowadzona za jego pośrednictwem.

Etapy pracy brokerów

Pracę brokera można podzielić na cztery etapy:

Etap 1 - polega na obiektywnej analizie potrzeb ubezpieczającego oraz ustaleniu programu ubezpieczeniowego klienta.

Etap 2 – polega na zawarciu umowy ubezpieczenia.

Etap 3 – polega na obsłudze klienta już po zawarciu umowy.

Etap 4 – polega na wykonywaniu umowy.

Rodzaje brokerów

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej pozwala nam na wyróżnienie kilku rodzajów brokerów, w zależności od przyjętych kryteriów: rodzaj podejmowanych działań (broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny), zakres kompetencji (broker pełnomocnik i broker pośrednik), powiązania ze zleceniodawcą (broker stały i broker ad hoc).

Wymagania zawodowe

Osoby, które chcą zostać brokerem ubezpieczeń muszą spełnić następujące warunki:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralność wyrokiem pełnomocnym w przestępstwach: przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, obrotowi gospodarczemu oraz w przestępstwach skarbowych,
 • minimum średnie wykształcenie,
 • zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych.
Podobne artykuły:
B
 • Barter

  rodzaj rozliczenia bezgotówkowego

  1 min
 • Bank

  rodzaj instytucji pośrednictwa finansowego

  1 min
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., czyli w skrócie BIG InfoMonitor

  1 min