Bank

rodzaj instytucji pośrednictwa finansowego
Czas czytania 1 min.

Bank – rodzaj instytucji pośrednictwa finansowego pomiędzy deponentami a kredytobiorcami, której przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia działalności depozytowo-kredytowej. Do zadań banków należy m.in. obsługa obiegu pieniądza, czy skupianie wolnych kapitałów finansowych i oszczędności, a następnie przekształcanie ich w kapitały funkcjonujące za sprawą udzielania kredytów.  

Banki stanowią rodzaj samodzielnych i samofinansujących się przedsiębiorstw, które działają w oparciu o własny statut ora prawo bankowe. Dochód banku stanowi kwota wynikająca z pobieranych przez bank odsetek od kredytów, prowizji i opłat, pomniejszona o odsetki wypłacane depozytariuszom banku.  

Samo pojęcie „bank” pochodzi z języka włoskiego. „Banco” oznaczało ławkę, przy której swoje usługi świadczyli włoscy handlarze pieniędzy, którzy zajmowali się przekazywaniem wkładów pieniężnych pomiędzy klientami. Polegało to na tym, że klienci oddawali w posiadanie bankierów pieniądze kruszcowe w zamian za specjalne zaświadczenie, które mogli zrealizować u innego bankiera.

Podobne artykuły:
B
 • Barter

  rodzaj rozliczenia bezgotówkowego

  1 min
 • Broker

  podmiot, świadczący usługi

  1 min
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., czyli w skrócie BIG InfoMonitor

  1 min