Główna > Wiki > G > Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa

to rodzaj jednostronnego, bezgotówkowego zobowiązania
Czas czytania 1 min.

Gwarancja bankowa (list gwarancyjny) - to rodzaj jednostronnego, bezgotówkowego zobowiązania się banku do wypłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta, w przypadku gdy klient banku nie spełni zobowiązań, zawartych w umowie pomiędzy nim a bankiem. Ma formę pisemną. W celu uzyskania gwarancji bankowej, przedsiębiorca składa do banku wniosek, który następnie jest analizowany i oceniany, podobnie do wniosków kredytowych. Gwarancje bankowe mogą być udzielane zarówno przez banki komercyjne, jaki i państwowe (Bank Gospodarstwa Krajowego).

Gwarancja bankowa jest rodzajem zabezpieczenia, dzięki której beneficjent ma pewność wykonania umowy przez kontrahenta. Oznacza ona, że w sytuacji, gdy klient banku nie jest w stanie samodzielnie wypełnić swoich zobowiązań na rzecz beneficjenta, bank przejmuje wykonanie ich w przewidzianym terminie na siebie.

Gwarancja bankowa podnosi również wiarygodność zleceniodawcy w oczach partnerów biznesowych.

Rodzaje gwarancji bankowej

Gwarancje bankowe mogą mieć na celu zabezpieczenie:

 • spłaty kredytu,
 • zapłaty za kupiony towar,
 • zapłaty cła.

Typy gwarancji bankowych

Możemy wyróżnić m.in. następujące typy gwarancji bankowych:

 • gwarancje wadialne (przetargowe) – rodzaj zobowiązania do zapłaty określonej kwoty na rzecz organizacji, która ogłaszała przetarg, w sytuacji, gdy zleceniodawca, który wygrał przetarg, nie przystępuje do realizacji zadań będących przedmiotem przetargu,   
 • gwarancje zwrotu zaliczki – rodzaj zobowiązania do zwrotu zaliczki przekazanej wykonawcy przez stronę zlecającą realizację danej umowy, w sytuacji, gdy wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, na poczet których zaliczka została przekazana, a przy tym odmawia on zwrotu zaliczki,
 • gwarancje de minimis – rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego udzielanego przedsiębiorcom należącym do sektora przedsiębiorstw średnich, małych i mikro. Jest to gwarancja udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Podobne artykuły:
G
 • Gospodarka światowa

  termin odnoszący się do wszystkich gospodarek narodowych

  1 min
 • Gospodarka towarowa

  typ gospodarki, w której producenci wytwarzają produkty przeznaczone na sprzedaż

  1 min
 • Gospodarka nakazowa

  rodzaj systemu gospodarczego ze ZZSR

  1 min